Wideoporada

Jak ma postępować pracodawca (jsfp), gdy wszyscy zrezygnują z uczestnictwa w PPK

Czas: 33 sekund
Data dodania: 2021-03-26
Aktualny: tak

Autor

Oskar Sobolewski

 

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Ekspert w Instytucie Emerytalnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Współautor publikacji między innymi: System emerytalny 2020 (Infor 2019), Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019) oraz Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019). Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, a także portali internetowych. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach telewizyjnych i radiowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Grupą INFOR PL.
Podmioty z sektora finansów publicznych mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021, a umowy o prowadzenie PPK – do 10 kwietnia.
Terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy.
Nawet gdy w danej jednostce sektora finansów publicznych wszystkie osoby zatrudnione złożą deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK, to i tak konieczne będzie zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

UWAGA!
Art. 13 ustawy o PPK zawiera wyłączenie niektórych podmiotów zatrudniających spod regulacji ustawowej; wyłączenie obowiązku finansowania wpłat do PPK w przypadku utworzenia pracowniczego programu emerytalnego przez podmiot zatrudniający.
Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do:
1) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Czas: 33 sekund
Data dodania: 2021-03-26
Aktualny: tak

Autor

Oskar Sobolewski

 

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Ekspert w Instytucie Emerytalnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Współautor publikacji między innymi: System emerytalny 2020 (Infor 2019), Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019) oraz Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019). Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, a także portali internetowych. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach telewizyjnych i radiowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Grupą INFOR PL.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK