Lista webinariów

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków – najważniejsze zasady

Bezpłatne webinarium: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków – najważniejsze zasady

Termin: 8 maja 2019 r., godz. 19.00 - 20.00

W programie:

 1. Co to jest zasiłek i komu się należy.
 2. Czym są okresy zasiłkowe.
 3. Jak należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych będącymi pracownikami
  1. Składniki wliczane i pomijane
  2. Składniki do określonego terminu – co to znaczy?
  3. Wypłacam premię i nagrody – co dalej?
  4. Jak długo ta sama podstawa?
 4. Wpływ zmiany umowy o pracę na podstawę zasiłkową
 5. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu pracy
 6. Zasady ustalania podstawy wymiaru dla ubezpieczonych niebędącymi pracownikami
  1. Jakie składniki wliczymy do podstawy
  2. Niezdolność przed upływem miesiąca pracy
 7. Podstawa zasiłkowa po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie).

Autor

Agnieszka Głuszko

Specjalista z wieloletnim stażem z zakresu kadr i płac. Swoje kwalifikacje oraz praktykę zawodową w tym obszarze zdobywała pracując w międzynarodowych korporacjach i biurach rachunkowych, na stanowiskach specjalisty ds. administracji personalnej, menedżera ds. kadr i płac. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.

08 / 05 / 2019 godz. 19:00
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Dokumentacja pracownicza 2019 - wprowadzanie obowiązkowych zmian w praktyce

Płatne webinarium: Dokumentacja pracownicza 2019 - wprowadzanie obowiązkowych zmian w praktyce

Termin: 13 maja 2019 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 96 zł netto

Weź udział w webinarium i dowiedz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą po zmianach!

W programie:

 1. Czym jest dokumentacja pracownicza i co wchodzi w jej skład według Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
 2. Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019. Możliwość skrócenia okresu przechowywania w przypadku pracowników zatrudnionych między 1999 a 2018. Czy pracodawcy skorzystają z możliwości przejścia na krótszy okres przechowywania dokumentacji
 3. Co z elektronizacją dokumentacji pracowniczej – ułatwienie czy problem. Czy pracodawcy będą korzystać z możliwości przejścia na ujednoliconą, elektroniczną postać dokumentacji pracowniczej
 4. Składowe akt osobowych – podział na części. Przepisy przejściowe dotyczące składu oraz podziału akt osobowych.
 5. Skład oraz sposób prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Dłuższy okres przechowywania dokumentacji dotyczącej urlopów wypoczynkowych. Konkretne uregulowania składu dokumentacji związanej z ewidencją czasu prac

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

13 / 05 / 2019 godz. 10:00
cena: 119 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Kontrole rozliczeń VAT w jst

Bezpłatne webinarium: Kontrole rozliczeń VAT w jst

Termin: 29 maja 2019 r., godz. 10.00 - 11.00

W programie:

 1. Specustawa w zakresie centralizacji rozliczeń VAT

• VAT jako koszt kwalifikowany projektów finansowanych z funduszy UE

• Przepisy przejściowe wynikające ze specustawy

• Korekty deklaracji VAT

• Kasy fiskalne

 1. Praktyczne aspekty dotyczące rozliczeń VAT po centralizacji

• Rozliczenia wewnętrzne po centralizacji

• Rozliczenia z podmiotami zewnętrznymi po centralizacji

• Procedury wewnętrzne, obieg dokumentów i informacji

• Odpowiedzialność za rozliczenia VAT na gruncie Kodeksu karnego skarbowego

 1. Problemy praktyczne dotyczące rozliczania VAT w JST

• Klasyfikowanie dochodów JST dla celów VAT

• Zasady odliczenia VAT naliczonego – prewspółczynnik, współczynnik, korekta wieloletnia

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

 1.  

Autor

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

29 / 05 / 2019 godz. 10:00
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Płatne webinarium: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Termin: 29 maja 2019 r., godz. 10.00 - 11.00

Cena: 96 zł netto

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem webinarium jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy.

W programie:

 1. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS?
 2. Jak dokonać korekty nadpłaconych składek z umowy zlecenia?
 3. Jak dokonać korekty w przypadku przedwczesnego zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 4. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika?
 5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 6. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 7. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Katarzyna Smulczyk

Specjalista ds. kadr i płac; wieloletni praktyk, doradca i audytor prawa pracy, doświadczona i ceniona trener, wykładowca uniwersytecki.; prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z kilkudziesięcioma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: naliczania wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, świadczeń chorobowych i rodzicielskich oraz czasu pracy.

29 / 05 / 2019 godz. 12:00
cena: 119 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Zobacz archiwum
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK