Lista webinariów

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już od 2019 r. - najważniejsze zasady

Płatne webinarium: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) już od 2019 r. - najważniejsze zasady

Termin: 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

Prelegent: Krzysztof Gąsior - Adwokat. Partner w butikowej kancelarii prawa pracy - Zawirska Gąsior. Doradza klientom w sporach z pracownikami, w postępowaniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców i legalizacji pobytu, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem, relacji z osobami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne, restrukturyzacji zatrudnienia, a także w kwestiach zbiorowego prawa pracy. Autor licznych publikacji prasowych. Gość branżowych programów telewizyjnych w roli eksperta.

Na szkoleniu zostaną przedstawione podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym do jakich podmiotów i od kiedy ma zastosowanie obowiązek ich utworzenia. Postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie czy prowadzenia PPK dla pracowników jest dobrowolne, czy jednak obowiązkowe. W szczegółach omówione zostaną kolejne kroki, jakie powinien podjąć pracodawca w celu utworzenia PPK oraz jakie są z tym związane koszty. Przedstawiona zostanie również wzajemna relacja pomiędzy PPK a PPE.

 

W programie:

 • Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania
 • Kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK
 • Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki, terminy i obowiązki pracodawcy
 • Finansowanie PPK – koszty pracodawcy i pracowników
 • Rezygnacja z PPK
 • Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze utworzyć PPE?

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Ekspert M

12 / 12 / 2018 godz. 10:00
cena: 119 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Akademia podatkowa

Akademia podatkowa to projekt edukacyjny dedykowany głównym księgowym, biurom rachunkowym i przedstawicielom kadry zarządzającej, w ramach którego eksperci praktycy wprowadzą Państwa w tajniki związane ze zmianami w podatkach, które już obowiązują lub są planowane do wprowadzenia w 2019 r.

Cena pakietu: 249 zł netto 

WIDEOSZKOLENIE: Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od 2019 r.

Termin: 13 grudnia 2018 r.

Program wideoszkolenia

 • Charakter zmian w podatkach dochodowych dotyczących samochodów
 • Amortyzacja samochodów osobowych w kosztach podatkowych
 • Samochody elektryczne – czy obowiązują wyższe limity kosztowe?
 • Leasing operacyjny samochodów – rewolucyjne zmiany
 • Sprzedaż samochodu a koszty podatkowe – czy będzie nowy limit
 • Koszty używania samochodu – całkiem nowe ograniczeni kosztowe
 • Koszty ubezpieczenia samochodów w kosztach podatkowych
 • Samochód prywatny osoby fizycznej a koszty
 • Co z ewidencją przebiegu?
 • Co ma wspólnego VAT-26 z kosztami

Webinarium: Planowane zmiany w CIT od 2019

Termin: 14 grudnia 2018 r. godz. 10:00-11:00

Prowadzący: Arkadiusz Duda

Program webinarium

 • Exit tax – nowy podatek od niezrealizowanych zysków oraz jego wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej.
  • Zakres opodatkowania
  • Przedmiot opodatkowania oraz pojęcie wartości podatkowej
  • Data powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku
  • Wyłączenie z opodatkowania
  • Rozłożenie na raty podatku
  • Pozostałe zagadnienia
 • Zasady opodatkowania tzw. kryptowalut
 • Obniżona stawka podatku 9 % -zakres stosowania i ograniczenia
 • Nowe regulacje w zakresie ulg podatkowych tzw. innovation box
 • Samochody w firmie - zmiana zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu.
  • Leasing samochodów
  • Samochód jako środek trwały
 • Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła (WHT)
  • Klauzula uzasadnienia ekonomicznego
  • Limit 2 mln zł w zakresie stosowania ulg i obniżonych stawek
  • Opinia o stosowaniu zwolnienia
  • Zasady zwrotu podatku WHT
  • Należyta staranność w WHT
  • Kopia certyfikatu rezydencji
  • Zawiadomienia o zwolnieniu
 • Pakiety wierzytelności – zasady rozliczania wydatków na nabycie wierzytelności
 • Koszty finansowania kapitałem
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
 • Zmiany w cenach transferowych oraz zasadach przygotowywania dokumentacji podatkowej.
  • Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
  • Definicja ceny rynkowej
  • Nowe zasady określania obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej (nowe limity kwotowe)
  • Uproszczenia w dokumentowaniu transakcji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej
  • Wyłączenie z obowiązku dokumentacji transakcji krajowych
  • Korekty dochodowości podatników
 • Pytania uczestników

Webinarium: Planowane zmiany w PIT od 2019

Termin: 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00-11:00

Prowadzący: Radosław Kowalski

Program webinarium

 • Wprowadzenie do zmian w PIT
 • Wspólne rozliczenie małżonków w PIT
 • Opodatkowanie zbycia odziedziczonych nieruchomości
 • Warunki zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 • e-PIT, automatyczne rozliczenie roczne
 • Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci w kosztach?
 • 20% KUP od samochodów niebędących środkami trwałymi
 • Opodatkowanie walut wirtualnych
 • Inne

Webinarium: Zmiany w VAT od 2019 r.

Termin: 18 grudnia 2018 r. godz. 10:00-11:00

Prowadzący: Janina Fornalik

Program webinarium

 • Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych
 • Zmiana zasad rozliczania usług elektronicznych w systemie MOSS
 • Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN
 • Kasy fiskalne, paragony elektroniczne
 • Faktury wystawiane do paragonów
 • Zwolnienia z kas fiskalnych
 • Nowa deklaracja VAT w formie pliku JPK

Autor

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

13 / 12 / 2018 godz. 10:00
cena: 299 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Dokumentacja pracownicza – najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019

Płatne webinarium: Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019

Termin: 17 grudnia  2018 r., godz. 11:30-12:30

Cena webinarium: 99 zł netto

Wykład z zakresu zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w związku Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją, oraz projekcie  nowych rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz dokumentacji ZUS,

 • Czym jest dokumentacja pracownicza i co  wchodzi w jej skład ?
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Zmiany w formularzach ZUS – zgodnie z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
 • Dokumentacja pracownicza w postaci papierowej czy elektronicznej – wybór pracodawcy
 • Składowe akt osobowych proponowane w  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – nowy podział teczki pracowniczej,
 • Dokumentacja  związana ze stosunkiem pracy - ewidencja czasu pracy, dokumenty związane z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, karta wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji przydziału odzieży, zasady przenoszenia dokumentacji między systemami, doręczanie zawiadomień oraz zasady wydawania kopii akt osobowych

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 9:30

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Iwona Wołkiewicz

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

17 / 12 / 2018 godz. 11:30
cena: 119 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Zmiany w VAT 2019

Płatne webinarium: Zmiany w VAT 2019

Termin: 18 grudnia 2018 r., godz. 10:00-11:00

Cena webinarium:99 zł netto

W programie:

 • Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych
 • Zmiana zasad rozliczania usług elektronicznych w systemie MOSS
 • Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN
 • Kasy fiskalne, paragony elektroniczne
 • Faktury wystawiane do paragonów
 • Zwolnienia z kas fiskalnych
 • Nowa deklaracja VAT w formie pliku JPK

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

18 / 12 / 2018 godz. 10:00
cena: 119 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Nadgorliwość i błędy w stosowaniu RODO

Płatne webinarium: Nadgorliwość i błędy w stosowaniu RODO

Termin: 23 stycznia 2018 r., godz. 10:00-11:00

Cena webinarium: 99 zł netto

W programie:

 • nadmiarowe, a często nieuprawnione stosowanie zgody, jako podstawy przetwarzania danych;

 • błędy w interpretacji zasad powierzania danych do przetwarzania;

 • nadgorliwe wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego to często wręcz SPAM;

 • przestępstwa i nieuczciwe praktyki handlowe z wykorzystaniem RODO.

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium w oknie webinarium.

Aby wziąć udział w płatnym webinarium, należy zarejestrować się lub zalogować i zapisać się na nie, a następnie w dniu webinarium o godz. 10:00

 1. Zalogować się.
 2. Wejść w zakładkę webinaria.
 3. Kliknąć w przycisk „oglądaj” przy odpowiednim webinarium.

Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie

Autor

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju firmach i instytucjach. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Członek zespołów roboczych analizujących projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym aktywny uczestnik Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

23 / 01 / 2019 godz. 10:00
cena: 119 zł
Oglądaj webinarium Oglądaj Oglądaj
Zobacz archiwum
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK