Wideoszkolenie

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy obowiązek gmin w roku 2018

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• co to jest sprzeciw dłużnika,
• jak i kiedy się go wnosi, kiedy przysługuje prawo do jego wniesienia,
• czy wniesienie sprzeciwu stanowi podstawę do wykreślenia danych z REJESTRU,
• kiedy postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK