Wideoszkolenie

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy obowiązek gmin w roku 2018

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• kiedy jednostka samorządu terytorialnego może wprowadzić dane do REJESTRU,
• jakie dane powinien zawierać REJESTR,
• czy podstawę prawną do wydania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy do REJESTRU stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 czy pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym,
• czy w uchwale trzeba enumeratywnie wymieniać rodzaj należności.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK