Wideoszkolenie

Zatrudnianie Ukraińców po 1 lipca 2024 r.

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 17 minut 50 sekund
Data dodania: 2024-06-18
Aktualny: tak

Autor

Mariusz Makowski

 

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły i książki na temat opodatkowania dochodów zagranicznych oraz realizuje szkolenia na ten temat. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).
Przepisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną obowiązują od 2022 r. Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja wymienionej ustawy, która oprócz przedłużenia terminów legalnego pobytu Ukraińców w naszym kraju wprowadza kilka istotnych zmian. Zakłada m.in. zmiany w systemie wsparcia oraz powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia z programu "Dobry start" z obowiązkiem szkolnym.
Zapraszamy na szkolenie poświęcone omówieniu planowanych regulacji, z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji, które ze sobą niosą. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla pracowników działów kadr powierzających lub zamierzających powierzyć pracę uchodźcom z Ukrainy.

Program szkolenia:
1. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2. Szczegółowe omówienie wprowadzanych zmian:
a. przedłużenie obowiązywania ustawy o pomocy do 30 września 2025 r.
b. rozszerzenie katalogu osób objętych ustawą pomocową
c. uszczelnianie systemu udzielania pomocy:
i. terminy występowania o numer PESEL
ii. dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca
d. wygaszanie niektórych działań pomocowych (likwidacja świadczenia 300 zł)
e. zmiany w zakresie dostępu do rynku pracy obywateli Ukrainy:
i. skrócenie terminu na przesłanie powiadomienia o powierzeniu pracy
ii. przypadki rodzące obowiązek składania kolejnych powiadomień
iii. wymóg wskazania w powiadomieniu co najmniej minimalnego wynagrodzenia
3. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 17 minut 50 sekund
Data dodania: 2024-06-18
Aktualny: tak

Autor

Mariusz Makowski

 

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły i książki na temat opodatkowania dochodów zagranicznych oraz realizuje szkolenia na ten temat. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK