Wideoszkolenie

Świadectwo pracy – jak je przygotować bez błędów?

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 14 minut 50 sekund
Data dodania: 2024-04-15
Aktualny: tak

Autor

Iwona Wołkiewicz

 

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.
Świadectwo pracy to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie są wydawane pracownikom w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dzięki niemu mogą potwierdzić swój staż pracy do uprawnień pracowniczych lub naliczenia emerytury. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na to, jak uniknąć najczęstszych błędów, jakie są popełniane przy przygotowywaniu dokumentu i które obowiązkowo wymagają sprostowania. Pracownicy działów personalnych i biur rachunkowych usłyszą odpowiedzi m.in. na wymienione poniżej pytania.

Program szkolenia:
1. Świadectwo pracy – jak je przygotować bez błędów?
2. Czy pracodawca ma obowiązek opatrzeć świadectwo pracy swoją pieczęcią?
3. Jak wystawić świadectwo pracy w przypadku przejęcia pracodawcy?
4. Jaką podstawę prawną wpisać w przypadku rozwiązania stosunku pracy, a jaką w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy?
5. Jak wpisać w świadectwie pracy wykorzystany proporcjonalnie podstawowy urlop wypoczynkowy oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?
6. Czy należy podać w dokumencie wszystkie stanowiska pracy, jakie zajmował pracownik i czy trzeba określić dokładny okres pracy na każdym stanowisku?
7. Jakie nowe punkty pojawiły się w świadectwie pracy po zmianie przepisów w 2023 r.?
8. Jak po zmianie przepisów uzupełnić w świadectwie pracy informacje o skorzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich?
9. Kiedy w świadectwie pracy wpisujemy urlop bezpłatny pracownika powołanego do wojska?
10. Co kryje się pod punktem „wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy”?
11. Kiedy w świadectwie pracy wpisujemy okres pracy w warunkach szkodliwych oraz o szczególnym charakterze?
12. Czy nieobecność nieusprawiedliwioną należy wpisać w świadectwie pracy do okresów nieskładkowych?
13. Jakie informacje wpisujemy w punkcie „należności ze stosunku pracy uznane przez niego i niewypłacone pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych”?
14. Czy na wniosek pracownika lub byłego pracownika trzeba wydać kopię czy duplikat świadectwa pracy?
15. Czy pracodawca ma obowiązek wystawić sprostowanie świadectwa pracy?

W drugiej części szkolenia ekspert odpowiada na pytania uczestników spotkania zadane na czacie.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 14 minut 50 sekund
Data dodania: 2024-04-15
Aktualny: tak

Autor

Iwona Wołkiewicz

 

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK