Wideoszkolenie

Zamknięcie roku w praktyce – rozwiązanie 10 problemów

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 54 minut 34 sekund
Data dodania: 2024-03-18
Aktualny: tak

Autor

Gyöngyvér Takáts

 

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.
Dla pracowników działów finansowo-księgowych pierwszy kwartał to zazwyczaj najtrudniejszy okres w roku. Na bieżące obowiązki nakłada się bowiem konieczność przygotowania sprawozdania finansowego oraz kalkulacji wyniku podatkowego za poprzedni rok. Przygotowanie sprawozdania nie jest łatwe, bo musi ono nie tylko prezentować wierny i rzetelny obraz z punktu widzenia rachunkowości, ale także odzwierciedlać przebieg zdarzeń z uwzględnieniem w szczególności przepisów podatkowych. Podczas szkolenia, na które zapraszamy, ekspertka, praktyk, na co dzień odpowiadająca na pytania użytkowników INFORLEXA z zakresu rachunkowości, omówi 10 najczęściej pojawiających się problemów przy zamknięciu roku i powie, jak w praktyce je rozwiązać.

Program szkolenia:
1. Czy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne?
2. Czy można zrezygnować z tworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy pracownicze?
3. Kiedy jest obowiązek tworzenia odpisu aktualizującego na należności?
4. Jakie należności i zobowiązania wykazuje się w podziale na krótko- i długoterminowe?
5. Jak wykazać w bilansie otrzymane zaliczki?
6. Jak prawidłowo wyceniać rachunek bankowy w walutach obcych na dzień bilansowy?
7. Jak wykazać faktury otrzymane po 31.12.2023 r., a dotyczące 2023 r.?
8. Jak ująć w księgach zwroty towarów?
9. Kto podpisuje sprawozdanie finansowe, jeżeli w 2024 r. nastąpiła zmiana zarządu?
10. Co zrobić, jeżeli po podpisaniu sprawozdania finansowego zauważymy błąd lub wystąpią zdarzenia, które muszą być ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.?
W drugiej części szkolenia ekspertka odpowiada na pytania zadane na czacie przez uczestników webinarium.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 54 minut 34 sekund
Data dodania: 2024-03-18
Aktualny: tak

Autor

Gyöngyvér Takáts

 

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK