Wideoszkolenie

Ochrona sygnalistów

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 35 minut
Data dodania: 2024-02-19
Aktualny: tak

Autorzy

Karolina Stawicka

 

Partner i szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, specjalista w sporach sądowych, w tym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących korupcji i tajemnic handlowych. Od 2005 r. doradza klientom w pełnym spektrum spraw z zakresu prawa pracy, w tym w złożonych procesach restrukturyzacji, obejmujących fuzje i przejęcia, transfery pracowników (ARD/TUPE) oraz zwolnienia grupowe. Interesują ją kwestie związane z compliance, pomaga klientom we wdrażaniu kodeksów postępowania, zasad informowania o nieprawidłowościach i procedur antykorupcyjnych. Prowadzi również szkolenia dla klientów w tym zakresie. Jest konsultantem Polskiej Izby Handlowej oraz ekspertem OLAF i IBA w zakresie negocjowanych rozliczeń.

Paweł Sawicki

 

Partner kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego w Kancelarii Bird & Bird. Świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa karnego dla biznesu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, postępowaniach spornych, wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających i compliance. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Wspiera podmioty z sektora prywatnego, jak i publicznego oraz międzynarodowe korporacje. Jest autorem licznych publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach i szkoleniach oraz prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych o tematyce compliance.
Ruszyły prace na projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, popularnie nazywanej ustawą o ochronie sygnalistów. Celem przepisów ma być wdrożenie unijnej dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polska jest już w tym zakresie istotnie spóźniona. Dlatego należy się liczyć z tym, że ustawa o ochronie sygnalistów zostanie uchwalona i wdrożona w najszybszym możliwym terminie. Ustawa ta nakłada na przedsiębiorców (pracodawców) nowe obowiązki, dlatego warto znać zapisy projektu, żeby być przygotowanym do wdrożenia i stosowania nowych procedur.

Program szkolenia:
1. Podmioty objęte Dyrektywą
2. Dyrektywa i jej wdrożenie w krajach członkowskich UE
3. Obowiązki podmiotów prawnych
4. Jakie korzyści płyną z wdrożenia kanałów do zgłoszeń wewnętrznych?
5. Odpowiedzialność karna
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 35 minut
Data dodania: 2024-02-19
Aktualny: tak

Autorzy

Karolina Stawicka

 

Partner i szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, specjalista w sporach sądowych, w tym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących korupcji i tajemnic handlowych. Od 2005 r. doradza klientom w pełnym spektrum spraw z zakresu prawa pracy, w tym w złożonych procesach restrukturyzacji, obejmujących fuzje i przejęcia, transfery pracowników (ARD/TUPE) oraz zwolnienia grupowe. Interesują ją kwestie związane z compliance, pomaga klientom we wdrażaniu kodeksów postępowania, zasad informowania o nieprawidłowościach i procedur antykorupcyjnych. Prowadzi również szkolenia dla klientów w tym zakresie. Jest konsultantem Polskiej Izby Handlowej oraz ekspertem OLAF i IBA w zakresie negocjowanych rozliczeń.

Paweł Sawicki

 

Partner kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego w Kancelarii Bird & Bird. Świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa karnego dla biznesu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, postępowaniach spornych, wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających i compliance. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Wspiera podmioty z sektora prywatnego, jak i publicznego oraz międzynarodowe korporacje. Jest autorem licznych publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach i szkoleniach oraz prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych o tematyce compliance.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK