Wideoszkolenie

Podatek u źródła w praktyce

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 8 minut 10 sekund
Data dodania: 2024-01-11
Aktualny: tak

Autor

Tomasz Kotoliński

 

Tax Manager w Advicero Nexia oraz prawnik. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz zagadnieniach związanych z opodatkowaniem międzynarodowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach podatkowych oraz w firmach doradczych, a z Advicero Nexia jest związany od 2022 r. W trakcie swojej praktyki zawodowej brał m.in. udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek. Jest zaangażowany w projekty Due Diligence oraz Tax Review, a także w projekty związane z bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, a także doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii. Ma doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej oraz prelegentem na szkoleniach i warsztatach podatkowych.
Kwestia konieczności zapłaty podatku u źródła (WHT) z tytułu poszczególnych płatności jest wciąż bardzo nieoczywista. Dlatego warto przybliżyć najważniejsze zagadnienia, bo przykładowo sam zakres dokumentów żądanych przez organy podatkowe na potwierdzenie rzeczywistego odbiorcy należności (beneficial owner) oraz udowodnienia należytej staranności wciąż budzi wątpliwości. W tym kontekście zostaną omówione także zmiany wynikające z niedawno opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień WHT. Objaśnień, które pogłębiają wątpliwości odnoszące się do i tak już skomplikowanych procedur. A uchybienie wysokim wymaganiom organów podatkowych w zakresie należytej staranności może okazać się dla podatnika bardzo kosztowne. Podczas webinarium ekspert podpowie, jak w praktyce bezpiecznie nie pobierać WHT lub jak ubiegać się o jego zwrot.

Program webinarium:
1. Uwagi wstępne
a) jakich płatności dotyczy podatek u źródła?
b) jak go obliczyć?

2. Rzeczywisty właściciel – zmiany na gruncie projektu nowych objaśnień MF
a) wyłączenie administratora dochodu z zakresu definicji
b) rozszerzenie przesłanki sztuczności prowadzonej działalności

3. Jak bezpiecznie nie pobierać podatku u źródła?
a) opinia o stosowaniu preferencji
b) pisemne oświadczenie podatnika

4. Jak skutecznie odzyskać podatek u źródła?
a) mechanizm „pay and refund”

5. Należyta staranność w praktyce, czyli jakie dokumenty należy przygotować?

6. Kiedy organy mogą zastosować look-through approach?

7. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 8 minut 10 sekund
Data dodania: 2024-01-11
Aktualny: tak

Autor

Tomasz Kotoliński

 

Tax Manager w Advicero Nexia oraz prawnik. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz zagadnieniach związanych z opodatkowaniem międzynarodowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach podatkowych oraz w firmach doradczych, a z Advicero Nexia jest związany od 2022 r. W trakcie swojej praktyki zawodowej brał m.in. udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek. Jest zaangażowany w projekty Due Diligence oraz Tax Review, a także w projekty związane z bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, a także doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii. Ma doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej oraz prelegentem na szkoleniach i warsztatach podatkowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK