Wideoszkolenie

20 problemów kadrowca na przełomie roku

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 3 minuty 19 sekund
Data dodania: 2024-01-04
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Podczas szkolenia ekspert omówi problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego, zawieraniem umów o pracę na przełomie roku, udzieleniem urlopów w tym okresie oraz zmienionymi w końcu 2023 r. wymogami w zakresie BHP. Jak zwykle odpowie także na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie.

Program szkolenia:

1. Zmiana wynagrodzenia minimalnego

Co, gdy pracownik odmówi podpisana aneksu o zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż chce dostać wyższe wynagrodzenie?
Czy można w umowie o pracę umieścić zapis „minimalne wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami”, by nie dawać dwa razy w roku aneksów do umowy?
Co nie może być wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę? – zmiana przepisów od 1 stycznia 2024 r.
Konieczność zmiany stawki minimalnej przy umowie zlecenia – jak to prawidłowo zrobić?

2. Koniec roku = koniec umowy

W którym dniu wydać pracownikowi świadectwo pracy, by nie narazić się na popełnienie wykroczenia?
W którym dniu wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop, odprawę, a kiedy wynagrodzenie za grudzień 2023 r.?
Według jakiego współczynnika obliczyć ekwiwalent za urlop z 2023 r. czy 2024 r., gdy wypłata jest 2 stycznia 2024 r.?

3. Początek roku = nowa umowa

Jakie daty wskazać w umowie o pracę zawieranej w grudniu 2023 r. od 1 stycznia 2024 r.?
Jakie daty zawrzeć w nowej umowie o pracę, gdy poprzednia rozwiązuje się 31.12.2023 r.?
Czy w umowie o pracę może być wskazany adres zamieszkania pracownika?
Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy w umowie po zmianie przepisów z 2023 r.? – WZÓR prawidłowej umowy!
Jakich danych można wymagać od kandydata do pracy, by nie naruszyć RODO?

4. Urlopy wypoczynkowe na przełomie roku

Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego przed zakończeniem umowy?
Czy można w styczniu 2024 r. zmusić pracownika do wykorzystania całego zaległego urlopu wypoczynkowego za 2023 r.?
Plan urlopów – kto musi go tworzyć i czy warto go mieć?
Nowa umowa o pracę z tym samym pracownikiem – konieczność zawarcia porozumienia urlopowego – WZÓR porozumienia!

5. BHP – zawsze na czasie

Zmiana rozporządzenia BHP przy monitorach ekranowych – konieczność zmiany zarządzeń o dofinansowaniu do okularów oraz doposażenia stanowisk pracy
Ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za własną odzież roboczą – czy jest konieczność weryfikacji ustalonych stawek?
Konieczność uzupełnienia badań profilaktycznych – co, gdy medycyna pracy się nie wyrobi?
Zatrudnienie od 1 stycznia 2024 r. – kiedy przeprowadzić szkolenia wstępne BHP?

6. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 3 minuty 19 sekund
Data dodania: 2024-01-04
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK