Wideoszkolenie

Zmiany prawa pracy 2023 – odpowiedzi na 50 trudnych pytań

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 3 minuty 54 sekund
Data dodania: 2023-11-14
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
UWAGA!
Część zagadnień dotyczących szkoleń BHP i badań lekarskich straciła aktualność 29 grudnia 2023 r.

Zakres zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie w 2023 r. jest szeroki, bo objął nie tylko pracę zdalną czy uprawnienia rodzicielskie, ale także dokumentację pracowniczą i urlopy pracownicze. Do tego zmieniły się także obowiązki pracodawców, np. w zakresie szkoleń BHP czy badań lekarskich. Podczas szkolenia ekspert odpowie na najtrudniejsze pytania z zakresu tych zmian, z jakimi się spotkał w swojej praktyce. Będzie też odpowiadał na pytania zadane na czacie przez uczestników webinarium.

Program webinarium:
1. Siła wyższa, urlop opiekuńczy, opieka nad dzieckiem, krwiodawstwo – nowości 2023
* Czy kierownik może odmówić pracownikowi wolnego z powodu siły wyższej ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie pracodawcy?
* Kiedy pracownik musi zgłosić wolne o siłę wyższą?
* Czy wolne z powodu siły wyższej może być zgłaszane z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem?
* Urlop opiekuńczy 5 dni – czy można go odmówić pracownikowi, gdy nieprawidłowo wypełni wniosek?
* Czy pracownik musi udowodnić konieczność sprawowania opieki nad inną osobą, by otrzymać urlop opiekuńczy?
* Jakich danych nie wolno żądać od pracownika wnioskującego o wolne z powodu siły wyższej?
* Opieka nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia – kiedy można odmówić pracownikowi lub przesunąć termin korzystania?
* Ile godzin opieki z art. 188 Kp przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?
* Kiedy pracownik powinien poinformować przełożonego, że zamierza pójść oddać krew?
* Czy pracownik może wykorzystać jedynie 1 dzień wolnego za oddanie krwi?

2. Praca zdalna – nowe i stare problemy
* Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak prawidłowo odmówić?
* Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?
* Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko dla części pracowników – czy to dyskryminacja?
* Jakie koszty pracy zdalnej musi pokrywać pracodawca?
* Kto wybiera miejsce świadczenia pracy zdalnej – czy pracodawca może narzucić takie miejsce?
* Jakie warunki bhp musi spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
* Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną z miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
* Czy okazjonalna praca zdalna wymaga regulaminu?
* Jak złożyć wniosek o wyjście prywatne przy pracy zdalnej?
* Czy pracownik zdalny ma podpisywać listę obecności?
* Jaka forma komunikacji z pracownikiem zdalnym będzie wystarczająca?
* Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?
* Kto odpowiada za wypadek przy pracy zdalnej pracownika?
* Praca zdalna przy jednoczesnym zatrudnieniu u 2 pracodawców – jak to pogodzić, ile dni okazjonalnej w roku przysługuje?

3. Work-life-balance – zmiana przepisów o rodzicielstwie
* 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego – kiedy można skorzystać i czy można na tym urlopie pracować?
* Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak można odmówić?
* Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę warunków zatrudnienia – jak sobie z tym poradzić?
* Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – czy trzeba zebrać nowe oświadczenia rodzicielskie?

4. Umowa o pracę w 2023 r. – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi
* Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?
* Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy?
* Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne?
* W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?
* Brak w przepisach wzoru umowy o pracę – jaki sporządzić swój własny wzór?
* Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika, aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?
* Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?
* Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?
* Czy zastępstwo może być na część okresu nieobecności pracownika lub na inny wymiar czasu pracy lub na inne stanowisko?
* Umowa na okres próbny – czy jest jeszcze sens zawierać takie umowy?

5. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2023 r. – terminy ruszyły!
* Zawieszenie przepisów dotyczących okresowych badań profilaktycznych już nieaktualne – kogo wysłać na badania w pierwszej kolejności?
* Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?
* Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
* Co zrobić, gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
* Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

6. Dokumentacja pracownicza w 2023 r.
* W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy musi być w formie pisemnej?
* Czy jest konieczność zakładania części E w starych aktach osobowych?
* Czy spis i numeracja mogą być prowadzone ołówkiem?
* Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
* Czy w nowej informacji z art. 29 § 3 zawierać świadczenia pieniężne z ZFŚS?
* Czy informować w informacji z art. 29 § 3 o urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich?
* Czy dając informację o zmianie warunków zatrudnienia wskazać tylko zmieniający się punkt, czy całą kompletną informacje?
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 3 minuty 54 sekund
Data dodania: 2023-11-14
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK