Wideoszkolenie

Rozliczenia podatkowe i księgowe grupy VAT

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 59 minut 30 sekund
Data dodania: 2023-09-13
Aktualny: tak

Autor

Tomasz Kotoliński

 

Tax Manager w Advicero Nexia oraz prawnik. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz zagadnieniach związanych z opodatkowaniem międzynarodowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach podatkowych oraz w firmach doradczych, a z Advicero Nexia jest związany od 2022 r. W trakcie swojej praktyki zawodowej brał m.in. udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek. Jest zaangażowany w projekty Due Diligence oraz Tax Review, a także w projekty związane z bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, a także doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii. Ma doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej oraz prelegentem na szkoleniach i warsztatach podatkowych.
Grupa VAT, jako nowa instytucja na gruncie ustawy o VAT, wprowadzona regulacjami Polskiego Ładu do systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2023 r., jest kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem w zakresie uproszczeń w podatku VAT. Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, którego głównym celem jest skupienie się na praktycznych aspektach funkcjonowania grupy VAT, tj. zasad rozliczeń, prowadzenia ewidencji i fakturowania. Dzięki webinarium uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych grupy VAT.


Program webinarium:

1. Grupa VAT jako podatnik na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych

2. Obowiązki w zakresie ewidencji i raportowania w grupie VAT

Przedstawiciel grupy VAT
Ewidencja prowadzona przez członków grupy VAT
Elementy obowiązkowe faktur wystawianych przez i na rzecz grupy VAT
Obowiązki z zakresie przygotowywania i przesyłania plików JPK VAT przez członków grupy VAT
Raportowanie w Krajowym Systemie e-Faktur dla grupy VAT
Rachunki bankowe oraz wykaz podatników dla członków grupy VAT
Mechanizm split payment (MPP) w zakresie działania grupy VAT
Ewidencja sprzedaży z użyciem kas rejestrujących dla grupy VAT

3. Rozliczenie podatku naliczonego w grupie VAT

Zasady ogólne odliczania podatku VAT przez członków grupy VAT
Warunki i zasady odliczenia proporcjonalnego w grupie VAT
Warunki zwrotu nadpłaty w podatku VAT dla grupy VAT

4. Transakcje gospodarcze w grupie VAT

Transakcje krajowe
Transakcje krajowe w okresie przejściowym
Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT/WNT)
Import usług
Eksport/import towarów

5. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 59 minut 30 sekund
Data dodania: 2023-09-13
Aktualny: tak

Autor

Tomasz Kotoliński

 

Tax Manager w Advicero Nexia oraz prawnik. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz zagadnieniach związanych z opodatkowaniem międzynarodowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach podatkowych oraz w firmach doradczych, a z Advicero Nexia jest związany od 2022 r. W trakcie swojej praktyki zawodowej brał m.in. udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek. Jest zaangażowany w projekty Due Diligence oraz Tax Review, a także w projekty związane z bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, a także doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii. Ma doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej oraz prelegentem na szkoleniach i warsztatach podatkowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK