Wideoszkolenie

Nowy Kodeks pracy a konieczne zmiany w aktach wewnątrzzakładowych – WZORY zapisów regulaminowych, wniosków i oświadczeń

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 33 minut 38 sekund
Data dodania: 2023-05-08
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Jakich zmian w aktach wewnątrzzakładowych pracodawcy muszą dokonać w związku z nowymi przepisami Kodeksu pracy? Każdy pracodawca powinien to wiedzieć, dlatego nasze szkolenie będzie poświęcone przedstawieniu gotowych zapisów regulaminu pracy, o które powinien być zaktualizowany regulamin pracy. Ponadto trener zaproponuje także wzory nowych wniosków i oświadczeń, które należy przygotować w związku ze zmianą przepisów.

W programie szkolenia:
1. Regulamin pracy – konieczność zmian w 2023 r.
- Zmiana przepisów regulaminu pracy w związku ze zmianą przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu – jak to uregulować, aby w kwietniu 2023 r. nie trzeba było dwukrotnie wręczać wszystkim pracownikom nowego tekstu tych przepisów?
- Konieczność zmiany przepisów regulaminu pracy w związku z nowymi przerwami w pracy przysługującymi pracownikom
- Konieczność zmiany regulaminu pracy w zakresie kar porządkowych, które można nałożyć na pracownika
- Zmiana przepisów regulaminu pracy, która ułatwi spełnienie obowiązku pracodawcy informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy, możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwości awansu
- Zmiany regulaminu pracy w zakresie nowych urlopów rodzicielskich, wolnego z powodu siły wyższej i urlopów opiekuńczych – czy trzeba ich dokonywać?
- Regulacja w zakresie nowych przepisów o kontroli trzeźwości pracowników – kiedy należy dokonać takich zmian?
- Czy trzeba regulować kwestie okazjonalnej pracy zdalnej w regulaminie pracy?
2. Omówienie nowych wniosków i oświadczeń pracownika w 2023 r .
- Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną – WZÓR!
- Oświadczenia związane z pracą zdalną – WZÓR!
- Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika zdalnego – WZÓR!
- Wniosek o wolne z powodu siły wyższej – WZÓR!
- Wniosek o urlop opiekuńczy – WZÓR!
- Nowe oświadczenie rodzicielskie – WZÓR!
- Oświadczenie o poinformowaniu pracownika o wolnych stanowiskach pracy, możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwości awansu – WZÓR!
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 33 minut 38 sekund
Data dodania: 2023-05-08
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK