Wideoszkolenie

Sygnalista – czy Twoja firma jest na to gotowa?

Wideo
Czas: 58 minut 5 sekund
Data dodania: 2022-07-04
Aktualny: tak

Autor

Beata Baran

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny i partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie wewnętrznych postępowań wyjaśniających i compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowing. Wspiera sektor prywatny i publiczny we wdrażaniu nowych wymogów zgłaszania nieprawidłowości. Autorka opracowań naukowych poświęconych tematyce wewnętrznych postępowań wyjaśniających, whistleblowing, compliance, postępowań dyscyplinarnych i dostępu do informacji publicznej.
Szkolenie kierowane jest do pracodawców działających w sektorze prywatnym, którzy chcą przygotować się do nowych obowiązków związanych z implementacją tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów. Przed organizacjami zostało postawionych szereg wyzwań dotyczących zarówno kwestii prawnych, jak i organizacyjnych. Jak najwcześniejsze przygotowanie przedsiębiorstwa na nowe wyzwania, pozwoli na efektywne i skuteczne wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Program szkolenia:
1. Czym jest zgłaszanie nieprawidłowości – whistleblowing?
2. Nowe regulacje prawne – nowe wyzwania – nowe obowiązki:
- kluczowe zagadnienia związane z tzw. dyrektywą o ochronie sygnalistów oraz projektem polskiej ustawy,
- trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości,
- ochrona sygnalistów.
3. Przygotowanie pracodawcy do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości:
- elementy obligatoryjne systemu whistleblowingowego,
- zgłoszenia anonimowe – czy mam obowiązek je rozpatrywać?
- wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości – na co zwrócić uwagę?
- postępowanie wyjaśniające, czyli rdzeń działań,
- role w organizacji – kogo zaangażować w nowe procesy?
4. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 58 minut 5 sekund
Data dodania: 2022-07-04
Aktualny: tak

Autor

Beata Baran

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny i partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie wewnętrznych postępowań wyjaśniających i compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowing. Wspiera sektor prywatny i publiczny we wdrażaniu nowych wymogów zgłaszania nieprawidłowości. Autorka opracowań naukowych poświęconych tematyce wewnętrznych postępowań wyjaśniających, whistleblowing, compliance, postępowań dyscyplinarnych i dostępu do informacji publicznej.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK