Wideoszkolenie

Warunki zatrudnienia kontrolowane przez PIP

Wideo
Czas: 39 minut 25 sekund
Data dodania: 2022-03-15
Aktualny: tak

Autor

Barbara Klimczyk

 

Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility). Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.
UWAGA!
Od 1 stycznia 2024 r. zmieniła się stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. Reszta materiału szkolenia pozostaje aktualna.

Z tego szkolenia m.in. dowiesz się:
• jakie obszary z zakresy czasu pracy są najczęściej kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy,
• czy ewidencję czasu pracy można prowadzić zbiorczo, czy dla każdego pracownika odrębnie,
• co musi zawierać uproszona ewidencja czasu pracy,
• jak należy ewidencjonować pracę w godzinach nadliczbowych,
• na czym polega kontrola norm czasu pracy i odpoczynku,
• jakie są możliwe konsekwencje naruszenia norm w zakresie czasu pracy,
• kiedy możliwe jest wdanie nakazu płacowego,
• czy umowa o pracę może przewidywać postanowienia mniej korzystne od tych, które przewidują przepisy prawa pracy,
• jakie są konsekwencje uznania istnienia stosunku pracy.
Czas: 39 minut 25 sekund
Data dodania: 2022-03-15
Aktualny: tak

Autor

Barbara Klimczyk

 

Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility). Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK