Wideoszkolenie

Kontrola w firmie – konieczna dokumentacja oraz nowe uprawnienia organów podatkowych

Wideo
Czas: 49 minut 33 sekund
Data dodania: 2022-03-09
Aktualny: tak

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
UWAGA!
Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł, zatem kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe są odpowiednio wyższe.

Polski Ład stwarza nie tylko wiele nowych obciążeń podatkowo-składkowych, ale także szereg zagrożeń w zakresie prowadzonej działalności. Podczas szkolenia omówione zostały nowe kierunki kontroli. Podpowiemy, jak się do niej przygotować, zanim do niej dojdzie.

Program szkolenia:
1. Polski Ład – nowe uprawnienia organów – nabycie sprawdzające / tymczasowe zajęcie ruchomości
2. Polski Ład – nowe zagrożenia karnoskarbowe
3. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu: porozumienie inwestycyjne, zmiany w kontekście interpretacji prawa podatkowego i klauzuli obejścia podatkowego
4. Pliki kontrolne JPK – rodzaje, przygotowanie
5. Uprawnienia podatnika podczas kontroli [ + przebieg/ etapy kontroli np. na osi czasu]
6. Podsumowanie tendencji kontroli oraz spodziewane kierunki w związku z Polskim Ładem
7. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 49 minut 33 sekund
Data dodania: 2022-03-09
Aktualny: tak

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK