Wideoszkolenie

Klasyfikacja budżetowa – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Wideo
Czas: 52 minut 20 sekund
Data dodania: 2021-12-27
Aktualny: tak

Autor

Magdalena Grotkiewicz

 

Redaktor naczelna "Rachunkowości Budżetowej", autorka licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy.
Z nagrania dowiesz się, jakie zmiany i nowości w podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382), jakie zmiany zostały wprowadzone w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia.
Czas: 52 minut 20 sekund
Data dodania: 2021-12-27
Aktualny: tak

Autor

Magdalena Grotkiewicz

 

Redaktor naczelna "Rachunkowości Budżetowej", autorka licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK