Wideoszkolenie

Obowiązki kadrowo-płacowe na początku roku szkolnego

Wideo
Z tej części można dowiedzieć się m.in.:
• czy osoba niemająca kwalifikacji i jest w trakcie przygotowania pedagogicznego za zgodą kuratorium została zatrudniona w szkole od 1września może rozpocząć staż,
• czy można zatrudnić osobę na podstawie art. 10 ust. 3 KN, która nie ma przygotowania pedagogicznego, ale zobowiąże się do jego uzyskania w trakcie stażu i planowo uzyska przygotowanie pedagogiczne dopiero w następnym roku szkolnym,
• jakie musi mieć kwalifikacje nauczyciel dyplomowany np. z języka polskiego oprócz mgr i przygotowania pedagogicznego,
• czy można również wypłacić nagrodę jubileuszową na koniec września, jeżeli nauczyciel nabywa do niej prawo w trakcie miesiąca,
• czy księdzu nauczycielowi religii zatrudnionemu na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy, któremu cofnięto skierowanie należy się odprawa?
• czy nauczyciel przeniesiony służbowo między placówkami powinien zostać wyrejestrowany z ZUS, jeśli tak to z jakim kodem?
• jeśli nauczyciel ma łączną liczbę godzin 17,5, jego pensum wynosi 18. Wymiar zatrudnienia tego nauczyciela wynosi 17,5/18 czy zaokrąglamy do 18/18,
• nauczyciel wykazuje do wypłaty 0,5 godziny ponadwymiarowej, czy płacimy za 0,5 godziny czy zaokrąglamy do 1,
• jeżeli nauczyciel nie chce podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (wykonuje inną pracę) mimo iż istniałaby taka możliwość w szkole, to wówczas ile umów na czas określony można z nim podpisać,
• czy nauczycielowi, który zatrudniony jest w szkole feryjnej na zastępstwo od 01.09.2021 do 22.12.2021 przysługiwał będzie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (jest to jego dodatkowe miejsce pracy, zatrudniony jest również w innej szkole),
• czy nauczyciel mianowany może wypowiedzieć umowę w ciągu roku szkolnym.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK