Wideoszkolenie

Obowiązki kadrowo-płacowe na początku roku szkolnego

Z tej części można dowiedzieć się m.in. jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują nauczycielom, w tym:
• dodatek za wysługę lat (tzw. dodatek stażowy) – jakie okresy się wlicza,
• dodatek funkcyjny (sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, w tym opieka nad kilkoma klasami),
• dodatek motywacyjny.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK