Wideoszkolenie

PPK w sektorze publicznym

Wideo
Czas: 58 minut 47 sekund
Data dodania: 2021-03-08
Aktualny: nie

Autor

Oskar Sobolewski

 

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Ekspert w Instytucie Emerytalnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Współautor publikacji między innymi: System emerytalny 2020 (Infor 2019), Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019) oraz Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019). Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, a także portali internetowych. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach telewizyjnych i radiowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Grupą INFOR PL.
Od 1 stycznia 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych muszą wdrożyć przepisy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). W związku z tym powinny wybrać instytucję finansową, zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK (najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.). Następnie powinno nastąpić pierwsze naliczenie i potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK oraz odprowadzenie wpłaty do instytucji finansowej.

Program webinarium:
1.Terminarz tworzenia PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych
2. Procedura tworzenia PPK – czy można nie tworzyć PPK
3. Wybór usługodawcy PPK a PZP – czy przy wyborze PPK należy stosować postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych?
4. Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK
5. Osoby zatrudnione (kto spełnia definicję) – podstawa zatrudnienia
6. Rezygnacja z wpłat do PPK – indywidualne wystąpienie z PPK
7. Akumulacja środków w PPK – wysokość zasileń
8. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o PPK – komu i jakie kary grożą za nieutworzenie PPK
9. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 58 minut 47 sekund
Data dodania: 2021-03-08
Aktualny: nie

Autor

Oskar Sobolewski

 

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Ekspert w Instytucie Emerytalnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Współautor publikacji między innymi: System emerytalny 2020 (Infor 2019), Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019) oraz Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019). Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, a także portali internetowych. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach telewizyjnych i radiowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Grupą INFOR PL.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK