Wideoszkolenie

Podatkowe rozwiązania tarcz antykryzysowych – jak jeszcze skorzystać i rozliczyć

Wideo
Czas: 50 minut 17 sekund
Data dodania: 2020-12-14
Aktualny: nie

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
UWAGA! W okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19 przychody opodatkowane podatkiem od przychodów z budynków były zwolnione z opodatkowania tym podatkiem. MF wydał rozporządzenie, w którym zaniechał poboru podatku od umorzonej subwencji z PFR (Dz.U. z 2021 r. poz. 1316).
Zdaniem MF, jeżeli w okresie stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca powierzy pracę zdalną pracownikowi, który ma miejsce stałego lub czasowego zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to taki pracownik nie traci prawa do podwyższonych kosztów pracowniczych (zob. odpowiedź MF opublikowaną w Dzienniku Gazeta Prawna nr 229/2020 z 24 listopada 2020 r.).

Program webinarium:
• Aktualne podatkowe rozwiązania tarcz antykryzysowych – przegląd
• Rozliczenie podatkowe wsparcia otrzymanego w ramach Tarczy antykryzysowej – CIT
• Koszty uzyskania przychodów w zakresie wydatków kryzysowych – wydatki „okołoepidemiczne”
• Zmiany w relacjach pracownik – pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
• Rozliczanie strat wstecz
• Pomoc niebezpieczna – gdzie istnieją zagrożenia i jak się przygotować na kontrolę podatkową
• Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa COVID-19
• Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 50 minut 17 sekund
Data dodania: 2020-12-14
Aktualny: nie

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK