Wideoszkolenie

Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
Program webinarium:

1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)
• Likwidacja odwrotnego obciążenia – korekty rozliczenia okresu przejściowego
• Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?
• Zaliczki w MPP
• Faktury częściowe a obowiązkowy MPP
• Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz braku płatności w trybie MPP
• Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT
• Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”
• Korekta płatności w przypadku braku zapłaty w trybie MPP
• Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP
• Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT a MPP
• Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru
• Płatności na rzecz komorników oraz organów egzekucyjnych
• Płatność na rzecz faktora
• MPP w nowych plikach JPK VAT

2. Biała lista podatników VAT oraz relacje i powiązania MPP oraz białej listy
• Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście – kogo dotyczy, jak wprowadzić do białej listy?
• Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście – konsekwencje
• Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nieujawnionego na białej liście?
• Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu)
• Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą
• Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy?
• Relacje i powiązania MPP oraz białej listy

3. Zmiany w zakresie ewidencji VAT oraz nowa struktura logiczna JPK
• Obowiązek oznaczania transakcji
• Nowe pozycje w ewidencji
• Zmiany systemowe
• Kary administracyjne za błędy w plikach JPK

4. Pozostałe zmiany w podatku VAT
• Kasy on-line
• Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT
• Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystanie
• Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych
• Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenia – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu nieruchomości
• Komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian
• Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień
• Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT
• Stawka sankcyjna 15% w przypadku kontroli podatkowej
• Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym
• Faktury VAT RR
• Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone

5. Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020 w podatkach dochodowych
• Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
• Zasady korekty dochodu lub straty podatkowej
• Korekta w czasie
• Terminy płatności
• Ulga w przypadku zaliczek
• Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane

6. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców
• Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne
• Forma zatrudnienia
• Ustalenie rezydencji podatkowej
• Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

7. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Rejestr beneficjentów rzeczywistych – obowiązki biura rachunkowego
• Obowiązek rejestrowania transakcji
• Środki bezpieczeństwa finansowego
• Obowiązek raportowania

8. Faktury VAT – zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.
• Dane na fakturze
• Data sprzedaży
• Kiedy wystawić fakturę?
• Korekta faktury
• Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota

9. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych
• W jakich przypadkach pobiera się WHT?
• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
• Wymagane dokumenty
• Limit 2 mln zł
• Oświadczenie i opinia organu
• Należyta staranność
• Beneficial owner

10. Zasady stosowania obniżonej stawki 8% w podatku VAT
• Transakcja (usługa) kompleksowa
• Stawka 8% w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)

11. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?
• Podstawowe zasady
• Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
• Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
• Pozostałe zagadnienia

12. W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?
• Księgowy jako wspomagający
• Definicja schematu podatkowego
• Zasady raportowania
• Jak uniknąć obowiązku raportowania?
• Jak nie stracić klienta?
Czas: 1 godzina 24 minut 16 sekund
Data dodania: 2020-09-18
Aktualny: tak

Autor

Arkadiusz Duda

 

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK