Wideoszkolenie

Klasyfikacja budżetowa wydatków bieżących – problemy w praktyce

Wideo
Czas: 1 godzina 22 sekund
Data dodania: 2020-07-13
Aktualny: tak

Autor

Ireneusz Rosiek

 

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania publicznego, kontroli zarządczej i rachunkowości budżetowej. Doświadczony główny księgowy jednostek sektora finansów publicznych, szkoleniowiec i wykładowca akademicki.
Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy sposób grupowania dochodów i wydatków. Są to zmiany związane z wdrażaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). W planowaniu, ewidencji księgowej i sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych trzeba stosować podział na tzw. rozdziały: podmiotowe i usługowe.

Program webinarium:
1. Treść ekonomiczna wydatku a forma jego poniesienia – czym się kierować? Zasada ogólna na tle przykładów praktycznych, w tym:
a) wydatki na naprawy i remonty – faktury jedno i wielopozycyjne,
b) różnice w ewidencji.
2. Przepisy prawa materialnego jako podstawa klasyfikowania wydatków – problemy praktyce.
3. Czym się kierować w przypadku rozbieżności pomiędzy umową a fakturą? W tym skuteczność procedur kontroli wewnętrznej a rzetelność ewidencji rachunkowej jednostki.
4. Wydatki na zakup pieczątek (zakup na zamówienie). Zasady klasyfikowania a wyjaśnienia organów kontroli i nadzoru.
5. Sprzeczne interpretacje w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej – jak sobie z tym radzić w codziennej pracy?
6. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.
Czas: 1 godzina 22 sekund
Data dodania: 2020-07-13
Aktualny: tak

Autor

Ireneusz Rosiek

 

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania publicznego, kontroli zarządczej i rachunkowości budżetowej. Doświadczony główny księgowy jednostek sektora finansów publicznych, szkoleniowiec i wykładowca akademicki.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK