Wideoszkolenie

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) i matryca stawek VAT

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 55 minut 23 sekund
Data dodania: 2020-06-30
Aktualny: nie

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
UWAGA! Przepisy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) miały wejść w życie 1 kwietnia 2020 r., ale ze względu na epidemię koronawirusa termin ich wejścia w życie został przesunięty na 1 lipca 2020 r. Dlatego dopiero od 1 lipca 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek stosować nową matrycę stawek VAT opartą na kodach CN - do towarów i PKWiU 2015 - do usług. Przesunięty termin dotyczy też wiążących informacji stawkowych, które staną się skuteczne dopiero od lipca. Dopiero wówczas podatnicy, którzy je uzyskali, a także ci, którzy sprzedają tożsame towary/usługi, będą się mogli na nie powoływać wobec organów podatkowych.

Z tego odcinka szkolenia dowiesz się m.in.:
• czym są wiążące informacje stawkowe i w jakiej formie są wydawane,
• czy można się od nich odwołać,
• co należy zawrzeć we wniosku o WIS,
• czy warto od razu dołączyć do wniosku o WIS własne ekspertyzy,
• kiedy warto wystąpić o WIS.

UWAGA!
Od 2021 r. z ustawy już wprost wynika możliwość uzyskania WIS dla towaru, który jest klasyfikowany według PKWiU. Ponadto, WIS nie daje ochrony, gdy sklasyfikowane towary lub usługi są przedmiotem nadużycia prawa, co musi potwierdzić decyzja. WIS jest ważna przez 5 lat od jej wydania. Dla WIS wydanych do końca 2020 r. termin 5 lat będzie liczony od 1 stycznia 2021 r.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 55 minut 23 sekund
Data dodania: 2020-06-30
Aktualny: nie

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK