Wideoszkolenie

Sukcesja firm na nowych zasadach

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 56 minut 58 sekund
Data dodania: 2018-10-18
Aktualny: tak

Autor

Kamil Biernat

 

Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat & Partners S.K.A. Specjalizuje się w prawie zgrupowań spółek, fuzjach i przejęciach, a także w prawie handlu i dystrybucji. Jego międzynarodowe doświadczenie biznesowe pozwala skutecznie doradzać i uczestniczyć w tworzeniu nowych podmiotów i grup kapitałowych na całym świecie. Doświadczenie zdobywał w chińskiej kancelarii Shanghai Hanglung Law Offices, w działach prawnych międzynarodowych grup kapitałowych, gdzie sprawował funkcję dyrektora działu prawnego. Pełnił także funkcje członka zarządu, prokurenta i członka rady nadzorczej wielu dużych międzynarodowych podmiotów (min. w Vershold Poland Sp. z o. o.), zarówno w Polsce jak i w Rosji. Ukończył prawo na University of South Wales w Wielkiej Brytanii (LLB), na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe prawa chińskiego w Chinach na znanej i cenionej uczelni China University of Political Science and Law, 中国政法大学 której wydział prawa jest corocznie uznawany za drugi najlepszy wydział prawa w Chińskiej Republice Ludowej.
UWAGA! Tytuł ustawy został zmieniony przez art. 66 pkt 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r. Obecnie jest to ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać zmiany w zakresie:
• zarządzania majątkiem spadkowym zmarłego małżonka przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej (wprowadzono nową instytucję tymczasowego przedstawiciela zarządzającego spadkiem po małżonku);
• przenoszenia decyzji administracyjnych (zezwoleń, licencji oraz pozwoleń) na następcę prawnego przedsiębiorcy-osoby fizycznej w przypadku sukcesji dokonywanej za życia;
• rozszerzenia możliwości przekazania zapisem windykacyjnym ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Z tego odcinka szkolenia dowiesz się m.in.:
• czy sukcesja przedsiębiorstwa dotyczy wspólników spółki cywilnej,
• czy powołanie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy musi się odbyć w formie aktu notarialnego,
• czy już teraz można wpisać zarządcę sukcesyjnego do CEIDG czy dopiero po 25 listopada,
• z jaką datą wygasa umowa o pracę, jeśli zarząd sukcesyjny nie wejdzie w życie,
• czy zarządcą może być jeden ze spadkobierców albo spółka prawa handlowego.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 56 minut 58 sekund
Data dodania: 2018-10-18
Aktualny: tak

Autor

Kamil Biernat

 

Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat & Partners S.K.A. Specjalizuje się w prawie zgrupowań spółek, fuzjach i przejęciach, a także w prawie handlu i dystrybucji. Jego międzynarodowe doświadczenie biznesowe pozwala skutecznie doradzać i uczestniczyć w tworzeniu nowych podmiotów i grup kapitałowych na całym świecie. Doświadczenie zdobywał w chińskiej kancelarii Shanghai Hanglung Law Offices, w działach prawnych międzynarodowych grup kapitałowych, gdzie sprawował funkcję dyrektora działu prawnego. Pełnił także funkcje członka zarządu, prokurenta i członka rady nadzorczej wielu dużych międzynarodowych podmiotów (min. w Vershold Poland Sp. z o. o.), zarówno w Polsce jak i w Rosji. Ukończył prawo na University of South Wales w Wielkiej Brytanii (LLB), na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe prawa chińskiego w Chinach na znanej i cenionej uczelni China University of Political Science and Law, 中国政法大学 której wydział prawa jest corocznie uznawany za drugi najlepszy wydział prawa w Chińskiej Republice Ludowej.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK