Wideoszkolenie

Wygaszanie należności cywilnoprawnych w JST

Wideo
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jak prawidłowo postępować przy zapłacie zobowiązania,
• czy dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnianiu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić,
• czy jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK