Wideoszkolenie

Wygaszanie należności cywilnoprawnych w JST

LEKCJE:
Wideo
4 / 7
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• czy są jakieś przepisy szczegółowe dające dyrektorowi jednostki prawo do umarzania odsetek? Naliczamy odsetki od nieterminowych płatności. Nie wysyłamy not odsetkowych do kwoty 8,70 zł. Odsetki te wiszą mi później na koncie po 0,30 zł po 0,01 zł,
• do jakich należności (dochodów JST) stosujemy ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych(opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, czynsz dzierżawny, kara umowna z tytułu niewykonania warunków umowy),
• czy należności cywilnoprawne przedawniają się po 10 latach,
• po jakim okresie przedawniają się nadpłaty i jaki jest sposób zwrotu nadpłat,
• czy czekamy na umorzenie od komornika, czy możemy zrobić to sami po odpowiednim czasie,
• czy JST może pobierać od dłużników zryczałtowane koszty windykacyjne, tj. równowartość 40 euro,
• czy odnośnie 40 euro trzeba podjąć np. zarządzenie wewnętrzne.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 2 minuty 39 sekund
Data dodania: 2018-08-07
Aktualny: tak

Autor

Hanna Kmieciak

 

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK