Wideoszkolenie

Wygaszanie należności cywilnoprawnych w JST

LEKCJE:
Wideo
2 / 7
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, to czy każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony,
• czy wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się (wygasają!) nawzajem do wysokości wierzytelności niższej,
• jaki dokument stanowi postawę dokonania potrącenia,
• kiedy, kto i na jakiej podstawie udziela się ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód JST.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 2 minuty 39 sekund
Data dodania: 2018-08-07
Aktualny: tak

Autor

Hanna Kmieciak

 

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK