Wideoszkolenie

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jakie zmiany wprowadzono w zakresie sprawozdawczości finansowej,
• jakie dane trzeba będzie wykazywać w nowej części sprawozdania finansowego – „INFORMACJA DODATKOWA”.

UWAGA! 29 grudnia 2018 r. w Dz.U. pod pozycją 2471 zostało opublikowane rozporządzenie MF z 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…).
Nowelizacja dotyczy zasad sporządzania i przekazywania łącznych sprawozdań finansowych przez państwowe jednostki budżetowe. Wprowadzono dodatkowe obowiązki dla kierowników jednostek będących dysponentami II stopnia (w § 27 dodano ust. 4 i 5). Ponadto zmieniło się m.in. brzmienie dwóch pozycji w załączniku nr 12 stanowiącym „Informację dodatkową” – poz. I.3 i II.1.9.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 5 minut 13 sekund
Data dodania: 2018-02-26
Aktualny: nie

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK