Wideoszkolenie

Jak skutecznie wyegzekwować podatki w gminie

Wideo
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jakie działania informacyjne może podejmować wierzyciel wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku przed przesłaniem: upomnienia czy tytułu wykonawczego, w przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia,
• czy działania informacyjne są prawem wierzyciela, czy jego obowiązkiem,
• w jakiej formie mogą być podejmowane działania informacyjne oraz w jaki sposób się je rejestruje.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK