Wideoszkolenie

Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 23 minut 23 sekund
Data dodania: 2017-03-28
Aktualny: tak

Autor

Agnieszka Drożdżal

 

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.
Z tego szkolenia dowiesz się:
• kiedy dokonuje się odpisów aktualizujących należności,
• jakie są metody ustalania wysokości odpisu aktualizującego należności,
• na czym polega kryterium „wiekowania należności”,
• w jaki sposób powinno być dokumentowane utworzenie odpisów aktualizujących należności,
• jak ewidencjonować odpisy aktualizujące należności.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 23 minut 23 sekund
Data dodania: 2017-03-28
Aktualny: tak

Autor

Agnieszka Drożdżal

 

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK