/, data dodania: 06.02.2024

Podatek od plastiku dla sklepu posiadającego automat do kawy

Sklep posiadający automat do kawy zakupuje jednorazowe kubeczki plastikowe do napojów w hurtowni. Hurtownia pobiera od sklepu podatek od plastiku. Czy w takiej sytuacji sklep również ma obowiązek naliczania tej opłaty od konsumenta, zarejestrowania się w bazie BDO i corocznego odprowadzania tego podatku?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach, zwanej dalej "opłatą" (art. 3b ust. 1 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej).

Użytkownikiem końcowym jest podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży (art. 2 pkt 11ac ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej).

Z powołanych regulacji wynika, że hurtownia nie powinna pobierać od Państwa podatku od plastiku, ponieważ jest to opłata pobierana od użytkownika końcowego. Sklep nie są użytkownikiem końcowym. Jest nim osoba, która kupi kawę w Państwa automacie do kawy (albo osoba, której Państwo przygotowali kawę z tego automatu i podali ją w kubku zakupionym w hurtowni). Dlatego to Państwo są obowiązani do wypełnienia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie poboru opłaty i odprowadzenia jej. I za brak wypełnienia tych obowiązków to Państwa firma będzie zagrożona potencjalną kara administracyjną (zob. art. 40a i 40b ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej).

 Ewa Sławińska

Artykuł pochodzi z e-poradni INFORLEX.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK