Monitor Księgowego 11/2023, data dodania: 19.10.2023

Czy spółka prowadząca jedynie działalność handlową może skorzystać z ulg podatkowych

PROBLEM

Z której z ulg podatkowych wynikających z przepisów updop:

  1. ulga B+R,
  2. ulga na innowacyjnych pracowników,
  3. ulga na rozwój i ekspansję

może skorzystać spółka z o.o., która prowadzi jedynie działalność handlową i planuje wprowadzić na polski rynek nowe rodzaje towarów handlowych?

RADA

Spółka nie może skorzystać z żadnej z wymienionych ulg. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, nazywanych kosztami kwalifikowanymi (art. 18d ust. 1 updop). Jest to tzw. ulga B+R. Ulgę tę uzupełniają przepisy o zwrocie gotówkowym (zob. art. 18da updop) oraz dotyczące tzw. ulg na innowacyjnych pracowników (zob. art. 18db updop). Z treści pytania nie wynika, aby wskazana spółka prowadziła działalność badawczo-rozwojową (w rozumieniu wskazanym w art. 4a pkt 26 updop). Nie ma zatem podstaw do korzystania przez tę spółkę z ulgi B+R, a w konsekwencji również z ulgi na innowacyjnych pracowników. Zatem spółka nie może skorzystać z żadnej z wymienionych ulg.

Z kolei na podstawie art. 18eb updop podatnicy mogą odliczać od podstawy opodatkowania koszty podatkowe poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Ulga ta nazywana jest między innymi ulgą na rozwój i ekspansję, jak również ulgą na ekspansję oraz ulgą prowzrostową). Na potrzeby stosowania tej ulgi przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika (art. 18eb updop). W konsekwencji odliczenia w ramach ulgi na rozwój i ekspansję nie mogą dotyczyć działalności handlowej, tj. działalności polegającej na sprzedaży produktów nabytych uprzednio od innych producentów. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem są interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.433.2022.1.AR) oraz z 27 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.227.2023.2.MBD). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

MF

(…) intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisów art. 18eb ustawy o CIT, było objęcie przedmiotową ulgą wyłącznie produktów stanowiących rzeczy (przedmioty materialne) wytworzone przez podatnika. W związku z powyższym nie można się zgodzić się ze Spółką, że jako podmiot nie wytwarzający faktycznie/fizycznie rzeczy (…) jest uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi na ekspansję.

W przedstawionej sytuacji - jak wynika z treści pytania - spółka prowadzi jedynie działalność handlową i nie ma własnej produkcji. Powoduje to, że nie może skorzystać również z ulgi rozwój i ekspansję.

 

 

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.433.2022.1.AR) oraz z 27 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.227.2023.2.MBD) 

 

Tomasz Krywan 

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Czytaj także: "Ulga na ekspansję (prowzrostowa) - instrukcja korzystania" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK