Monitor Księgowego 12/2023, data dodania: 04.12.2023

Przedłużenie wyłączenia obowiązku poboru podatku u źródła - projekty rozporządzeń

Ministerstwo Finansów przedłuży na 2024 r. czasowe wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c updop i w art. 41 ust. 4d i 10 updof . Tak wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowano na początku tego miesiąca.

Obowiązek stosowania MPR polega na tym, że płatnik musi pobrać - od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 złotych - podatek według stawki ustawowej (19% albo 20%), bez możliwości zastosowania preferencji (w postaci niepobrania podatku, zastosowania niższej stawki albo zwolnienia) wynikającej z międzynarodowej umowy podatkowej, prawa polskiego lub prawa unijnego

Projektowane rozporządzenie mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Projektowany termin wynika z potrzeby dalszego wyłączenia spod mechanizmu pay & refund wypłat należności za pośrednictwem tzw. płatnika technicznego, które obecnie są wyłączone do 31 grudnia 2023 r. 

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - nr z wykazu prac legislacyjnych 821
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych - nr z wykazu prac legislacyjnych 822

Sławomir Biliński

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK