Wideoszkolenie

Mobbing i dyskryminacja – jak przeciwdziałać i jak się bronić przed zarzutami pracowników?

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 5 minut 27 sekund
Data dodania: 2024-03-04
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Czym jest mobbing, a czym zwykłe wydawanie poleceń pracownikom? Na co może sobie pozwolić przełożony, by nie obawiać się, że są to działania niezgodne z prawem? Szczegółowo wyjaśni to nasz Ekspert. Celem szkolenia jest także wskazanie, że pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników pod względem wynagrodzenia, urlopów, czy innych uprawnień i wcale nie musi to oznaczać, że doszło do jakiejś dyskryminacji. Ekspert omawia konkretne zagadnienia, rozwiewa najczęściej pojawiające się wątpliwości, a także odpowiada na pytania. Zapraszamy!

Program szkolenia:

I. Mobbing czy zwykłe wydawanie poleceń?

1. Polecenie wykonania dodatkowych czynności, pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownik może odmówić?
2. Polecenie wykorzystania zaległego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę – czy to mobbing?
3. Czy pracodawca ma prawo krytykować, nadzorować, kontrolować pracę pracownika – czy to mobbing?
4. Czy przełożony może dawać pracownikowi wiążące wytyczne w zakresie sposobu wykonywania przez niego pracy?
5. Czy można pracownika poinformować, że jeżeli nadal będzie wykonywał pracę niezgodnie z wytycznymi, to zostanie zwolniony z pracy?
6. Dlaczego pracownicy nie rozumieją, że zatrudnienie na umowę o pracę to podporządkowanie pracodawcy i muszą stosować się do jego poleceń – jak to zmienić?
7. Jak wykazać, że pracodawca przeciwdziałał mobbingowi? – szkolenia pracowników, procedura antymobbingowa itp.
8. Jakich zachowań nie można stosować w zakładzie pracy, by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu mobbingu?
9. Na jakie zachowania kierowników musi reagować pracodawca i w jaki sposób?
10. Czy pracownicy mogą mobbingować kierownika lub dyrektora w zakładzie pracy?
11. Konflikt pracowników częstą przyczyną mobbingu – co ma zrobić pracodawca?
12. Kara porządkowa, zwolnienie dyscyplinarne dla pracownika stosującego zachowania mobbingowe – kiedy jest do tego podstawa?
13. Anonimowa ankieta mobbingowa przeprowadzana okresowo wśród pracowników – czy to dobry sposób przeciwdziałania mobbingowi?
14. Jakie zapisy powinna zawierać procedura mobbingowa, by była skutecznym sposobem przeciwdziałania mobbingowi?
15. Kiedy pracownik może pozwać pracodawcę o mobbing i jakie są tego konsekwencje?
16. Czy pracodawca może pozwać mobbera o zwrot sumy odszkodowania po przegranej sprawie mobbingowej przed sądem?
17. Obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu mobbingu dla wszystkich pracowników jako element przeciwdziałania mobbingowi

II. Dyskryminacja czy zgodne z prawem nierówne traktowanie?

1. Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy dyskryminację?
2. Jakie cechy dyskryminacyjne musi wykazać pracownik?
3. Czy pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników?
4. Czy pracodawca może udzielić urlopu, zgody na wyjście prywatne jednemu pracownikowi, a drugiemu nie – czy to przejaw dyskryminacji?
5. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu a dyskryminacja – czy to to samo?
6. Czego pracodawcy robić nie wolno, by nie narazić się na odpowiedzialność za dyskryminację?
7. Czy pracownicy na tych samych stanowiskach muszą tyle samo zarabiać?
8. Jakie są podstawy różnicowania wynagrodzenia, nagród, premii dla pracowników bez dyskryminacji?
9. Jakie stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia z pracy, by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania?

W drugiej części szkolenia ekspert odpowiada na pytania, które zostały zadane przez uczestników podczas szkolenia online.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 5 minut 27 sekund
Data dodania: 2024-03-04
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK