Biuletyn VAT 2/2024, data dodania: 12.02.2024

MF zaprosiło na konsultacje w sprawie KSeF

Ministerstwo Finansów przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej. Chęć udziału w spotkaniach można zgłaszać wypełniając on-line formularz zgłoszeniowy.

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało swój pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych i ogłosiło nowy plan konsultacji na temat wdrożenia obligatoryjnego KSeF.

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF.

Tematy i terminy konsultacji

Ministerstwo Finansów zaproponowało 9 spotkań w terminach podanych w tabeli

Temat i termin konsultacji

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii:

 

Temat: Bezpieczeństwo i wydajność 

16 lutego, 10.00-11.30

 

 • zabezpieczenia systemu 
 • zgłaszania faktur scamowych
 • wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach
 • wsparcia technicznego

Temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy 

16 lutego, 12.30-14.00

 

 • faktur wystawianych na rzecz konsumentów 
 • zapewnienia możliwości identyfikacji faktur wystawianych na rzecz konsumentów oraz mechanizmów dostępu do nich
 • postulatów włączenia faktur konsumenckich do KSeF. 
 • identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

Temat: Identyfikator KSeF w płatnościach 

21 lutego, 10.00-11.30

 

 • realizacji obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu
 • modyfikacji wymienionego obowiązku
 • oczekiwań związanych z odroczeniem dla płatności MPP
 • tworzenia oraz pobierania identyfikatora zbiorczego.

 

Temat: Spotkanie z branżą faktoringu 

21 lutego, 12.30-14.00

 

 • dostępu do faktur przez faktorów

Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów

22 lutego, 10.00-11.30

 

 • wystawiania faktur w KSeF przez branżę
 • wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury w przypadku tej branży

Temat: Spotkanie z branżą paliwową 

22 lutego, 12.30-14.00

 

 • wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwością przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta

Temat: Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) 

29 lutego, 10.00-11.30

 • wystawiania faktur przez JST
 • zakresu uprawnień w KSeF 
 • szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

Temat: Wdrożenie KSeF w etapach 

29 lutego, 12.30-14.00

 

 • wprowadzenia obowiązku KSeF
 • uwzględnienia ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

 

Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

1 marca, 10.00-11.30

 

 • poznania oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. 
 • planów Ministerstwa dotyczących akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasad uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

 

Zapisy na konsultacje

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formule hybrydowej. Część uczestników zostanie zaproszona do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób. O rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń. MF prosi o zgłaszanie się maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne. Pozwoli to na udział większej liczby podmiotów.

Nowa sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Na stronie podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, w której MF publikuje odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Źródło: 

Komunikat MF z 9 lutego 2024 r. pt. "Zapraszamy na konsultacje w sprawie KSeF" - opubl. na www.mf.gov.pl 

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK