Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2023, data dodania: 27.01.2023

Do 31 stycznia 2023 r. należy wysłać PIT-11 za 2022 r. do urzędu skarbowego

Do 31 stycznia 2023 r. płatnicy muszą przekazać PIT-11 do urzędów skarbowych. Podatnikowi PIT-11 należy przesłać do 28 lutego 2023 r. Rozliczenia za 2022 r. płatnicy powinni dokonać na 29 wersji PIT-11.

Informację PIT-11 za 2022 r. płatnik musi przekazać do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2023 r. Do urzędu skarbowego PIT-11 składa się wyłącznie elektronicznie. Podatnikowi PIT-11 należy przesłać w terminie do 28 lutego 2023 r. Podatnikowi można przesłać PIT-11 w wersji papierowej albo elektronicznie, np. e-mailem, pod warunkiem że zostanie zachowany wzór informacji PIT-11 i będzie on zawierał wszystkie niezbędne elementy.

Sporządzając PIT-11, należy pamiętać o obowiązku wpisywania prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika. Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999). Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika. Brak właściwych numerów PESEL lub NIP podatnika w przekazywanych informacjach podatkowych może mu uniemożliwić bądź utrudnić wywiązanie się z obowiązków podatkowych w PIT.

Sporządzając PIT-11 za 2022 r., należy posługiwać się wersją 29 tego formularza. 

Podstawa prawna:

• art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 202 r. poz. 2647 ; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2687

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK