Monitor Księgowego 2/2024, data dodania: 18.01.2024

Czy ulga dla młodych może być stosowana do przychodów z umowy o dzieło

PROBLEM

Student, który nie ukończył 26 roku życia, będzie osiągał przychody z tytułu umowy o dzieło. Czy w takim przypadku można do nich stosować ulgę dla młodych?

RADA

Nie. Ulga dla młodych może być stosowana tylko do określonych w przepisach rodzajów przychodów. Chodzi o przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego i zasiłku macierzyńskiego. Na liście tej nie ma umów o dzieło. W związku z tym ulga dla młodych nie obejmuje przychodów tego typu.

Marian Szałucki

doradca podatkowy

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK