Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2023, data dodania: 06.02.2023

Zdaniem MF w części E informacji PIT-11 należy wykazywać przychody osiągnięte przez pracujących seniorów

Część E informacji PIT-11, w której płatnik wykazuje dochody, pobrane zaliczki, oraz pobrane składki na ubezpieczenia społeczne, jest również dedykowana osobom, które mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów w ramach ulgi dla pracujących seniorów. Dotyczy ona również podatników, którzy nie będą z ulgi korzystać (np. tych którzy uzyskują emeryturę). Takie stanowisko na pytanie naszej redakcji przedstawiło 6 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów.

W związku z wątpliwością dotyczącą rozumienia przypisu nr 18 do obowiązującej wersji informacji PIT-11 (29), z którego można można wywnioskować, że w rubrykach oznaczonych tym przypisem należy wykazać przychody osób uprawnionych do ulgi dla aktywnych zawodowo seniorów, Ministerstwo Finansów zajęło następujące stanowisko:

"W części E informacji PIT-11 płatnik wykazuje przychody, w tym np. ze stosunku pracy, koszty ich uzyskania, kwotę dochodu, oraz pobrane zaliczki na podatek, jeśli były pobierane w tracie roku. W części tej wprowadzono nowe wiersze (3, 8 i 14), przeznaczone do wykazania należności odpowiednio ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz zasiłków macierzyńskich osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny (60. lat dla kobiet i 65. lat dla mężczyzn). Ma to związek z tym, że część tych osób będzie mogła skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi dla pracujących seniorów i wykazanie przychodów uzyskanych już w wieku emerytalnym w odrębnych wierszach ma podatnikom pomóc w prawidłowym złożeniu zeznania.

Należy pamiętać, że informacja PIT-11 nie jest zeznaniem podatkowym podatnika, a informacją pochodzącą od płatnika. Konstrukcja tej informacji jest rezultatem przyjęcia, że płatnik ma ograniczoną wiedzę na temat sytuacji życiowej podatnika. Podatnik nie ma bowiem obowiązku informowania płatnika o tym, czy poza uzyskiwaniem u tego płatnika przychodów (np. z pracy na etacie) ma jeszcze inne źródło dochodu (inną pracę, dochody z emerytury). Przy projektowaniu regulacji podatkowych staramy się zapewnić podatnikowi maksimum prywatności i dbamy o nienaruszalność tajemnicy skarbowej. 

Zatem każdy płatnik sporządza roczną informację PIT-11odzwierciedlając w niej zaistniały w trakcie roku stan faktyczny. Jeśli pobierał zaliczki od przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia, czy zasiłków macierzyńskich uzyskanych przez osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, to odpowiednio wypełnia część E, a jeśli stosował w trakcie roku zwolnienie od podatku (w tym np. z tytułu ulgi dla pracujących seniorów), to wypełnia część G.

Przypis 18 jest informacją jedynie dla sporządzającego dokument płatnika, w których wierszach ma wykazać określone przychody osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, od których pobierał w takcie roku zaliczki na podatek. Samo ukończenie powszechnego wieku emerytalnego nie jest wystarczającą przesłanką do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów. Zatem ostatecznie to tylko sam podatnik wie, czy ulga ta mu przysługuje, czy też nie.

Dodatkowo informujemy, że w propozycji zeznań podatkowych przygotowanych przez administrację podatkową w ramach usługi Twój e-PIT ulga dla pracujących seniorów nie będzie automatycznie wygenerowana w odniesieniu do przychodów wykazanych w części E w wierszach 3, 8 i 14. Podatnik mający uprawnienie do tej ulgi, któremu płatnik pobierał zaliczki na podatek, samodzielnie uwzględni ją (wygeneruje) w zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój e-PIT".

Oprac. Bożena Goliszewska-Chojdak

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK