/, data dodania: 07.11.2023

Data zawarcia umowy o pracę

Jakie daty należy wpisać w umowie o pracę zawartej w dniu 1 listopada lub 1 stycznia - jeśli rzeczywiście pracownik stawia się do pracy w kolejnym dniu roboczym? Czy datę szkolenia wstępnego BHP można wyznaczyć na przykład na 5 listopada?

Jeśli zamiarem stron jest nawiązanie stosunku pracy z dniem 1 listopada 2023 r., to ten dzień powinien być wskazany jako termin rozpoczęcia pracy. Szkolenie bhp należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Przedmiotowa regulacja obowiązuje od 26 kwietnia 2023 r. Dzień rozpoczęcia pracy stanowi obecnie obligatoryjne postanowienie umowy o pracę (zob. art. 29 § 1 pkt 5 k.p.), więc jest jednocześnie dniem nawiązania stosunku pracy. Co oznacza, że dzień rozpoczęcia pracy - jest to data, w której ma zostać nawiązany z pracownikiem stosunek pracy, a nie dzień, w którym pracownik ma stawić się do pracy (art. 26 k.p.). Terminem rozpoczęcia pracy może być również dzień świąteczny, np. 1 listopada.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę (zob. art. 2373 k.p.).

Ważne

Szkolenie wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Jeśli zamiarem stron było nawiązanie stosunku pracy z dniem 1 listopada 2023 r., to ten dzień powinien być wskazany jako termin rozpoczęcia pracy. Szkolenie bhp pracownika należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Kornelia Szypowska

Artykuł pochodzi z e-poradni INFORLEX.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK