TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 1893 wersja obowiązująca od 01.01.2024 do 31.12.2024

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.] Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł.

§ 2. [Minimalna stawka godzinowa obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.] Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.

§ 3. [Minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 1 lipca 2024 r.] Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł.

§ 4. [Minimalna stawka godzinowa obowiązująca od 1 lipca 2024 r.] Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

§ 5. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK