Monitor Księgowego 12/2023, data dodania: 11.12.2023

Amortyzacja w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem - MF opublikował pierwsze wskaźniki

Od 2024 r. podatnicy PIT i CIT zyskają możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości położonych w gminach o wysokim bezrobociu oraz niskim dochodzie na jednego mieszkańca. MF opublikował obwieszczenie, w którym określił wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach na 2024 r. Podatnicy, którzy planują skorzystać z nowego rozwiązania powinni się z tymi danymi zapoznać.

Amortyzacją na nowych zasadach będą objęte budynki (lokale) niemieszkalne oraz budowle, zaliczone do 1 i 2 grupy KŚT. Będą z niej mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w przypadku gdy tego rodzaju nieruchomości:

  • wybudują we własnym zakresie i po raz pierwszy wprowadzą je do ich ewidencji środków trwałych;
  • znajdą się na obszarze gminy:

- zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz

- w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie oraz wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin jest publikowany przez MF w drodze obwieszczenia. 5 grudnia 2023 r. MF wydał obwieszczenie w sprawie wskaźnika na 2024 r. Podatnicy, którzy planują skorzystać z nowego rozwiązania powinni się z tymi danymi zapoznać. 

Przypominamy, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do budynków, lokali oraz budowli, w przypadku których po 31 grudnia 2023 r.:

1) uprawomocni się decyzja o pozwoleniu na budowę albo

2) upłynie termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo zostanie wydane zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo

3) nastąpi ich wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, jeżeli ich budowa nie będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie dojdzie do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Jeżeli budynek (lokal) niemieszkalny albo budowla będą się znajdowały na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wyniesie:

• od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat, 

• powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat.

 

 

 Katarzyna Wojciechowska 

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK