/, data dodania: 04.10.2023

Badania pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy

Czy pracownik, który jest zatrudniony jako kierowca (rozwożenie poczty) musi mieć inne, dodatkowe badania niż z medycyny pracy? Czy obowiązują go jakieś badania, oprócz okresowych, które musi przedstawić pracodawcy?

Sporadyczne prowadzenie samochodu związane z wyjazdami służbowymi nie wymaga potwierdzenia przez lekarza medycyny pracy zdolności do wykonywania pracy związanej z prowadzeniem pojazdów. Jeżeli kierowanie pojazdem miałoby być regularne to należy w skierowaniu na badania profilaktyczne wskazać na to, że pracownik w ramach obowiązków służbowych prowadzi pojazd i lekarz medycyny pracy podejmie decyzję o zakresie koniecznych badań.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany m.in. do kierowania kierowców na:

  •  szkolenia okresowe,
  •  badania lekarskie i psychologiczne.

Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy tego obowiązku uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 kodeksu pracy.

Należy także ocenić, czy kierowca powinien podlegać obowiązkowi posiadania badań w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:

a) w krajowym transporcie drogowym rzeczy, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy,

b) w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

3) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy.

Jeżeli kierowca nie jest objęty przepisami ustawy o transporcie drogowym (nie podlega badaniom lekarskim i szkoleniu okresowemu na podstawie przepisów tej ustawy) - będzie to dotyczyło najczęściej kierowców mniejszych pojazdów - zapewnić należy badania profilaktyczne w oparciu o art. 229 kodeksu pracy.

 

Marek Rotkiewicz

Artykuł pochodzi z e-poradni INFORLEX.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK