Biuletyn VAT 2/2023, data dodania: 06.02.2023

Wygaśnięcie WIS, dla których zmieniły się stawki VAT od 2023 r.

Zmiany w przepisach dotyczących stawek VAT oznaczają wygaśnięcie 1 stycznia 2023 r. WIS wydanych dla towarów, dla których przepisy tarczy antyinflacyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów obniżały stawki VAT. Natomiast zmiana przepisów dotyczących stosowania stawki 8% i 23% zamiast obniżonych 7% i 22% nie wpłynęła na ważność WIS. Jak poinformowało MF, na stronie https://eureka.mf.gov.pl/ WIS-y będą opatrzone odpowiednimi komunikatami.

W wydanym komunikacie czytamy:

Wygaśnięcie WIS

Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 stycznia 2023 r. WIS wydanych dla towarów, dla których przepisy tarczy antyinflacyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. obniżały stawki podatku VAT.

Tym samym, wygasłe WIS zostaną opatrzone stosownym komunikatem o wygaśnięciu w BIP KIS pod linkiem https://eureka.mf.gov.pl/.

Wskazane powyżej zmiany w zakresie VAT nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) - ta nie ulega zmianie.

Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasły 1 stycznia 2023 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

Jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku z powyższymi zmianami, Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.

Brak wygaśnięcia WIS

Brzmienie przepisu przejściowego art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oznacza, że 1 stycznia 2023 r. nie wygasną WIS wydane do 31 grudnia 2022 r.:

  • dla towarów lub usług opodatkowanych stawką 23% - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy VAT,
  • dla towarów lub usług opodatkowanych stawką 8% - na podstawie art. 41 ust. 2, ust. ust. 12f - w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy VAT, oraz
  • dla towarów i usług opodatkowanych stawką 8% - na podstawie art. 145c i 145d ustawy VAT.

Niewygasłe WIS zostaną opatrzone stosownym komunikatem o niewygaśnięciu w BIP KIS pod linkiem https://eureka.mf.gov.pl/.

Źródło:

komunikat MF "Wiążąca informacja stawkowa - Tarcza antyinflacyjna do końca 2022 r." opublikowany 11 stycznia 2023 r. na stronie https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

oprac. Joanna Dmowska

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK