/, data dodania: 02.08.2023

Jak skorzystać z przedłużenia "małego ZUS plus"

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę i jesteś z tego tytułu zgłoszony do ubezpieczeń w 2023 r.? Chcesz skorzystać z przedłużenia ulgi o dodatkowe 12 miesięcy "małego ZUS plus" (MDG+)?

1. Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy "małego ZUS plus", a nie skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi do sierpnia 2023 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dodatkowe 12 miesięcy zostanie Ci automatycznie doliczone.

Przykład 1

Pani Anna przystąpiła do MDG+ w 2022 r. Do 31 lipca 2023 r. wykorzystała 19 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia 2023 r. nadal ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ustawy systemowej. Do wykorzystania pozostało jej 16 miesięcy + dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Okres ten będzie mogła wykorzystać w 2024 r. i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

2. Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus" i skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi z dniem 31 lipca 2023 r. również automatycznie zostaniesz objęty przedłużeniem ulgi o 12 dodatkowych miesięcy. Nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Przykład 2

Pan Bronisław przystąpił do MDG+ od 1 sierpnia 2020 r. Do 31 lipca 2023 r. wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (5 miesięcy) nadal opłaca składki MDG+ na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 r. Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 05 90. Pozostałe 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

3. Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy "małego ZUS plus", a okres 36 miesięcy ulgi skończył Ci się w pierwszej połowie 2023 r. i następnie zgłosiłeś się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z kodem 05 10, 05 12 to musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Czyli jeśli chcesz skorzystać z przedłużenia tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 r. oraz
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

WAŻNE!

Przedłużeniem ulgi zostaniesz objęty od 1 dnia następnego miesiąca.

Zatem jeśli złożysz dokument ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 r. zostaniesz objęty przedłużeniem ulgi od 1 września 2023 r.

Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie do 31 grudnia 2023 r. Jeśli nie złożysz dokumentu do tej daty utracisz prawo do przedłużenia ulgi.

Przykład 3

Pani Celestyna przystąpiła do MDG+ od 1 czerwca 2020 r. Do 31 maja 2023 r. wykorzystała 36 miesięcy ulgi. Od 1 czerwca 2023 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4.161 zł). W wrześniu 2023 r. złożyła zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem 05 90 (MDG+). Ma prawo do dodatkowych 12 m-cy począwszy od 1 października 2023 r. Może je wykorzystać również w 2024 r. i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Przykład 4

Pan Dariusz przystąpił do MDG+ od 1 marca 2020 r. Do 28 lutego 2023 r. wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 marca 2023 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej) i zgłosił się z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10.

Do 31 grudnia 2023 r. nie złożył zgłoszenia z kodem 05 90, czyli zrezygnował z przedłużenia okresu ulgi o dodatkowe 12 m-cy.

Ponownie musisz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego także w przypadku, gdy chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy "małego ZUS plus", a okres 36 miesięcy ulgi skończył Ci się w pierwszej połowie 2023 r. i dalej nie kontynuowałeś prowadzenia działalności. Jednak w takiej sytuacji nie obowiązuje Cię termin 31 grudnia 2023 r. na dokonanie tego zgłoszenia.

4. Z uwagi na to, że w 2023 r. korzystałeś już z "małego ZUS plus", to w przypadku ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92 w związku z korzystaniem z dodatkowych 12 miesięcy ulgi, nie musisz składać po raz kolejny dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK