Monitor Księgowego 8/2022, data dodania: 19.07.2022

Podwyższone wynagrodzenie płatników PIT

Od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie płatników zwiększyło się z 0,3% do 0,6% pobranego podatku. Wyższe wynagrodzenie dotyczy tych płatników, którzy terminowo wpłacają zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników. Podwyżka ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. Według MF podwyżka ma być premią za dostosowanie systemów księgowych do zmian w PIT wprowadzonych Polskim Ładem i jego nowelizacjami.

W pozostałych przypadkach stawki pozostały bez zmian i wynoszą odpowiednio:

  • 0,3% kwoty podatków, innych niż określone wyżej, pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - Dz.U. z 2022 r. poz. 1377

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK