Monitor Księgowego 9/2023, data dodania: 21.08.2023

Czy obrót z tytułu najmu mieszkań na cele mieszkaniowe należy wliczyć do limitu zwolnienia podmiotowego

PROBLEM

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robot budowlanych (roboty wykończeniowe). Korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od 2017 r. 1 lipca 2023 r. wynajął mieszkanie w ramach tzw. najmu prywatnego. Wynajem mieszkania korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, jako wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Czy obrót z tytułu najmu prywatnego mieszkania na cele mieszkaniowe należy wliczyć do obrotu 200 000 zł?

RADA

Obrót z tytułu najmu prywatnego mieszkania na cele mieszkaniowe należy wliczyć do obrotu 200 000 zł.

UZASADNIENIE

Obliczając limit sprzedaży uprawniający podatnika do zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, nie bierze się pod uwagę m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

 

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 maja 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.208.2023.1.KO:

MF

 (…) Transakcje pomocnicze (…)  to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. (…) 

W sprawie przedstawionej w pytaniu świadczone usługi najmu mieszkania na cele mieszkaniowe, jako transakcje związane z nieruchomościami, które nie mają charakteru transakcji pomocniczych, powinny być wliczone do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli w wyniku takiego ujęcia dojdzie do przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (200 000 zł), podatnik powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (zob. art. 113 ust. 5 ustawy o VAT). 

 

 

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK