Monitor Księgowego 8/2020, data dodania: 03.08.2020

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynku nabytego na raty

PROBLEM

Przedsiębiorca nabył od podatnika VAT budynek biurowo-magazynowy za łączną cenę 2 400 000 zł. W umowie sprzedaży określono wartość gruntu na 400 000 zł, a budynku 2 000 000 zł. Należność została rozłożona na cztery raty, każda po 600 000 zł. Czy przedsiębiorca może już teraz zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tego budynku? Czy też musi czekać aż spłaci ostatnią ratę?

RADA

Przedsiębiorca, który nabył budynek na raty, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadził ten budynek do ewidencji środków trwałych. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Jednym z warunków uznania danego składnika za środek trwały jest to, że musi on stanowić własność lub współwłasność podatnika. W przypadku zakupu nieruchomości nabywca staje się ich właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego). Dla uznania składnika za środek trwały nie ma również znaczenia przyjęty sposób zapłaty. Jest to tylko kwestia umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym. To oznacza, że przedsiębiorca, który nabył budynek biurowo-magazynowy na raty, nie musi czekać z rozpoczęciem jego amortyzacji aż dokona spłaty wszystkich rat. Może rozpocząć amortyzację już teraz i zaliczać wyliczone odpisy amortyzacyjne do kosztów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych.

Podstawa prawna:

  • art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1262

 

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

 

Czytaj także: "Czy można jednorazowo amortyzować środek trwały kupiony na raty" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK