Wideoszkolenie

Wzory dokumentów obowiązkowych przy pracy zdalnej

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 33 minut 18 sekund
Data dodania: 2023-04-04
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Regulamin pracy zdalnej, wnioski i oświadczenia pracowników, kalkulacja kosztów to tylko niektóre dokumenty niezbędne do legalnego stosowania pracy zdalnej. Pracodawcy, u których ta forma pracy zostanie wprowadzona, muszą się na to odpowiednio przygotować. Podczas szkolenia ekspert szczegółowo wyjaśni, jak sporządzić określone dokumenty oraz zaproponuje ich wzory, na podstawie których będzie można prawidłowo uregulować pracę zdalną w jednostce.

Szkolenie jest skierowane zarówno do pracowników działów kadr i HR firm sektora prywatnego, jak i jednostek budżetowych.

W programie szkolenia:

1. Zasady pracy zdalnej

- 4 formy pracy zdalnej w Kodeksie pracy – czy trzeba stosować wszystkie?

- Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?

- Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?

- Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe wzory uzasadnienia dla uczestników szkolenia!

- Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?

- Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej – jak go obliczyć?

- Jakie koszty pracy zdalnej musi pokrywać pracodawca? – wzór kalkulacji kosztów pracy zdalnej!

- Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej, czy pracodawca może narzucić takie miejsce?

- Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej? – wzór niezbędnych oświadczeń w tym zakresie!

- Kiedy pracodawca będzie mógł polecić pracę zdalną, nawet bez zgody pracownika? – wzór oświadczenia!

- Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?

- Dodatkowa informacja z art. 29 § 3 Kp. dla pracownika zdalnego – wzór informacji!

- Jakie będą zasady kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej?

- Odwołanie pracownika z pracy zdalnej – na jakich zasadach?

- Co gdy pracownik zechce zakończenia pracy zdalnej, a pracodawca nie wyraża na to zgody – wzór wniosku o zakończenie pracy zdalnej!

- Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce świadczenia pracy zdalnej?

- Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej – jakie zapisy zawrzeć?

- Instrukcja bhp przy pracy zdalnej – co ma zawierać?

- Wzory oświadczeń, jakie ma złożyć pracownik przed rozpoczęciem pracy zdalnej!

- Okazjonalna praca zdalna do 24 dni w roku – z tego wszyscy pracownicy będą korzystać!

- Czy okazjonalna praca zdalna będzie wymagała regulaminu?

- Jak złożyć wniosek o wyjście prywatne przy pracy zdalnej?

- Czy pracownik zdalny ma podpisywać listę obecności?

- Jaka forma komunikacji z pracownikiem zdalnym będzie wystarczająca?

- Czy pracownik zdalny może odbywać szkolenia bhp zdalnie?

- Jakich wymogów bhp nie trzeba zapewniać pracownikowi zdalnemu?

- Jakich prac nie można świadczyć zdalnie?2. Regulamin pracy zdalnej

- Wzory zapisów regulaminowych pracy zdalnej

- Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?

- Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy itp.?

- Jakie konsultacje należy przeprowadzić w zakresie treści regulaminu pracy zdalnej?

- Jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe, a jakie fakultatywne?

- Do czego można zobowiązać pracownika zdalnego w regulaminie?

- Regulamin pracy zdalnej nie ma powielać zapisów kodeksowych, lecz je dostosowywać do warunków konkretnego pracodawcy – na jakie regulacje zwrócić szczególną uwagę?

- Omówienie na przykładzie konkretnych zapisów, jakie powinny się znaleźć w każdym regulaminie pracy zdalnej!
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 33 minut 18 sekund
Data dodania: 2023-04-04
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK