Biuletyn VAT 12/2022, data dodania: 06.12.2022

Jakich korekt można jeszcze dokonać do końca 2022 r.

Zasadniczo podatnicy VAT mają prawo do korygowania swoich rozliczeń dowolną ilość razy. Ustawodawca ogranicza jednak czas, kiedy można to robić. Ostateczny termin, od kiedy nie złożymy już korekty deklaracji VAT, to przedawnienie zobowiązania. Są jednak korekty, których nie dokonamy, mimo że zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Z końcem 2022 r., jak co roku, kończy się czas na niektóre korekty.

Możliwe korekty VAT do końca 2022 r.

Lp.

Czego dotyczy

Warunki

Okres, który może podlegać korekcie do końca 2022 r.

1.

Ulga na złe długi

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłyną 3 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona (art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT).

Do końca 2022 r. można korzystać z ulgi na złe długi, korygując faktury wystawione w 2019 r.

Ograniczenie to nie dotyczy dłużnika, który ma obowiązek korekty do czasu przedawnienia zobowiązania .

2.

Odliczenie zaległego VAT naliczonego

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w obowiązujących terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej:

 

1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo

 

2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie - za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

 

- nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

Do końca 2022 r. można jeszcze dokonać korekty i odliczyć VAT z faktur, dla których prawo do odliczenia powstało w 2018 r.

3.

Odliczenie VAT naliczonego od WNT, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, importu usług

Jeżeli podatnik w odniesieniu do WNT, dostawy towarów oraz importu usług nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w obowiązujących terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 86 ust. 13a ustawy).

Do końca 2022 r. można jeszcze dokonać korekty i odliczyć VAT w przypadku transakcji, dla których prawo do odliczenia powstało w 2017 r.

4.

Przedawnienie zobowiązania

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że termin ten został przerwany albo zawieszony (art. 70 Ordynacji podatkowej).

Zdaniem sądów każdy podatnik musi doliczyć okres zawieszenia przedawnienia w związku z COViD-19. Dominuje stanowisko, że jest to 71 dni.

Z końcem 2022 r. podatnik powinien

utracić prawo do korekty deklaracji

VAT-7, z których termin płatności albo

termin zwrotu VAT upłynął w 2017 r.,

Ze względu, że termin ten został zawieszony

z powodu COViD, dominuje

stanowisko, że okres korekty wydłużył

się do 12 marca 2023 r.

Dokonując korekty nie skorzystamy z prawa do odliczenia VAT z faktur, dla których prawo do odliczenia powstało w 2017 r. (zob. poz. 2 tabeli).

Przedawnienie zobowiązania albo prawa do zwrotu za 2017 r. oznacza również, że podatnik za ten okres nie może być kontrolowany.

 

Podstawa prawna:

• art. 86 ust. 13 i 13a, art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180

  • art. 70 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301

Joanna Dmowska

ekspert w zakresie VAT

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK